logo de waag


Agenda 2019

  24 september
  Thema-avond

  1 oktober
  Ledenexcursie naar Utrecht en Elburg

  2 november
  Introductieochtend nieuwe leden

  19 november
  Thema-avond

  Bestuursvergaderingen worden op de eerste maandag van de maand gehouden in De Waag en beginnen om 9.30 uur; thema-avonden en de jaar-vergadering zijn in De Spil (tenzij anders vermeld) en vangen aan om 20.00 uur.
De VHS en de digitale privacy

Naar aanleiding van het van kracht worden van de privacy-regeling, meldt het VHS-bestuur dat op de site van de vereniging geen privégegevens van leden worden gepubliceerd met uitzondering van de bestuursleden, waarvan alleen het verenigings-emailadres wordt vermeld. De vereniging stuurt de leden zonder akkoord geen nieuwsbrieven. De bestuursleden mogen de gegevens van de administratie in zien. De ledenadministratie en de penningmeester mogen gegevens invoeren en indien noodzakelijk wijzigen en verwijderen.


Boek over geniale Sneker domineeszoon

boekOp 14 juni wordt in Tresoar in Leeuwarden het boek "De hemelvorser. Gerhard Fockens (1810-1870)" gepresenteerd. Het is geschreven door de emeritus hoogleraar Mart van Lieburg en gaat over het trieste leven van een hoogbegaafde zoon van een Sneker dominee, die uiteindelijk terecht kwam in de krankzinnigenzorg in Utrecht en Zutphen.
Het boek kost €29,95 en telt ruim 600 pagina. Auteur Van Lieburg schreef speciaal voor de Vereniging Historisch Sneek een samenvatting, die via deze link is te lezen.


Historisch Sneek nu op beeldbank

Foto's uit het archief van de Vereniging Historisch Sneek e.o. zijn nu ook via de beeldbank van de gemeente Súdwest-Fryslân te raadplegen. De vrijwilligers zijn druk bezig om de duizenden opnamen in te voeren en van gegevens te voorzien. Maar de eerste kunnen nu op de eigen computer te voorschijn worden getoverd. De beeldbank is bereikbaar via de Beeldbank-link rechtsonder op deze pagina.


Joop Boom benoemd tot lid van verdienste

boomTijdens de jaarvergadering van de Ver. Historisch Sneek is bestuurslid Joop Boom benoemd tot lid van verdienste. Op de aankondiging volgde een daverend applaus van de 75 aanwezige leden. Boom heeft een lange staat van dienst binnen de club. Hij regelt de werkzaamheden van de vrijwilligers in clubonderkomen De Waag, voert de themacommissie aan en coördineert de verspreiding van het kwartaalblad. Hij kreeg de onderscheiding opgespeld door vice-voorzitter Alie Schulte Hoekstra. Na de pauze volgde een lezing over de diverse bouwstijlen in Sneek en hoe je ze kunt herkennen. Deze werd verzorgd door bouwhistoricus Arnold Blikman, werkzaam als adviseur bij bouwplannen voor monumenten en in beschermde stads- en dorpsgezichten bij de gemeente Súdwest-Fryslân.

De Waag

De Vereniging
Historisch Sneek
zetelt in De Waag,
de kelder van de Openbare Bibliotheek,
Wijde Noorderhorne, Sneek.


Openingstijden:

De Waag is geopend dinsdag t.e.m. donderdag: 13.00-16.00 uur en vrijdag 13.00-15.30 uur.


E-mailadres VH Sneek info@vhsneek.nlblad

Het Verenigingsblad