logo de waag


Agenda


Jan Terlouw bij lezing Onderduiken in Atrium

terlouwDe schrijver (en oud-politcus) Jan Terlouw komt op 18 april voor een lezing naar het Atrium aan het Oud Kerkhof in Sneek. Dit in het kader van het Tresoar-project "Onderduiken in Friesland". Tresoar organiseert in samenwerking met Omrop Fryslân deze lezing, waarin een verband wordt gelegd tussen toen en nu.
Hoe gingen we vroeger om met ontheemden? Wat zijn de verschillen met nu? En zijn er misschien ook overeenkomsten? Wie meer informatie wil, kan terecht op de betreffende pagina van de website van Tresoar. Er zal in ieder geval aandacht besteed worden aan de recent opgedoken Sneeker onderduikkaarten.De bijeenkomst begint om 19.45 uur en opgave kan via de website van Tresoar.


Jaarvergadering na een half uur voorbij

De jaarvergadering die op 28 februari 2017 plaatsvond, was na een half uur al voorbij. De aanwezige leden, meer dan honderd, waren het snel eens met het jaarverslag en de financiële verantwoording van de penningmeester, die kon voorstellen een leuk saldo toe te voegen aan de reserves. Na een korte pauze vertelde Jappie Zoethout aan de hand van een PowerPointpresentatie over de even kant van de Nauwe Burgstraat en Schaapmarktplein onder de titel "Van Witteveen tot Zandstra".


Ledenexcursie 11 oktober naar Hattem

Bijna veertig leden van de Vereniging Historisch Sneek reisden naar het Overijsselse Hattem voor de jaarlijkse ledenexcursie. hattem

Na een ontvangst in het onderkomen van zustervereniging Heemkunde Hattem werd een bezoek gebracht aan het Anton Pieckmuseum en twee andere musea in het vroegere vestingstadje. Daarna volgde een rondleiding onder leiding van stadsgidsen waarbij onder andere de heemtuin bij de vroegere Franse School werd bezocht. Dit onderwijsinstituut was in vroeger eeuwen maar een kort leven beschoren. De toenmalige gemeenteraad van Hattem wilde geen medewerking verlenen "omdat men in de school geen Frans sprak".


Veel belangstelling voor lezing over werven

kuipers Sneek 27 september 2016 - Er moesten dinsdagavond in de Spil stoelen worden bijgeplaatst, zo groot was de belangstelling voor de lezing die VHS-voorzitter Jelmer Kuipers verzorgde over de “Sneker scheeps- en jachtwerven tussen 1640 en 1980”.

Overigens beperkte hij zich niet tot het laatste jaartal. Bij sommige bedrijven ging hij door tot in deze eeuw, waarbij ook de op- en neergang in de economie en de gevolgen daarvan aan de orde kwamen.

scheepswerfNaast de feiten wist hij ook de nodige anekdotes te vertellen, met dank aan zijn vele informatiebronnen binnen de families die de werven hadden gerund. Onder de aanwezigen waren nog een aantal van hen, die na afloop in een ongedwongen sfeer napraten. Daardoor kreeg de avond bijna het karakter van een reünie.

Na afloop werd bekend dat zich een aantal nieuwe leden had aangemeld en ook meldde een enkeling zich nog voor de excursie naar het Overijsselse Hattem.


De Waag

De Vereniging Historisch Sneek kan worden bezocht in
De Waag, de kelder van de Openbare Bibliotheek,
Wijde Noorderhorne, Sneek.


Openingstijden Waag:

dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: 13.30-16.00 uur


De VH Sneek is bereikbaar via info@vhsneek.nlblad

Het Verenigingsblad