logo de waag


Agenda

  13 augustus
  Bestuursvergadering

  1 september 2018
  20 Jaar Vereniging Historisch Sneek

  11 september 2018
  Ledenexcursie Delft

  25 september 2018
  Lezing over Molens in en rond Sneek

  3 november 2018
  Informatieochtend voor nieuwe leden

  20 november 2018
  Lezing over visserij

  Bestuursvergaderingen worden gehouden in De Waag; thema-avonden en de jaarvergadering in De Spil (tenzij anders vermeld).Verenigingsexcursie Delft gaat door

excursieDe VHS-ledenexcursie naar Delft op 11 september 2018 kan door gaan. De belangstelling is zo groot dat er zelfs een stop op de inschrijving nodig dreigt te zijn.
Het programma is als volgt: 7.45 uur vertrek vanaf het Flexaterrein. De bus staat om 7.30 uur klaar. Rond 10.15 uur zullen bij het Koningshuys in Delft arriveren, waarna een bezoek wordt gebracht aan de Nieuwe Kerk, waar de leden worden rondgeleid. Vervolgens kunnen de deelnemers op eigen gelegenheid in Delft rondkijken. Om half drie is er rondvaart. Na het vertrek uit Delft gaat het via Wognum weer op Sneek aan om daar ongeveer half negen te arriveren.
Voor meer informatie en dieetwensen is Alie Schulte de aangewezen persoon.


Twintig jaar VHS

Op 1 september is het zover. De oprichters van destijds De heren Stallmann, Kalsbeek en De Wit hadden niet voorzien dat de vereniging dit jubileum kan vieren. Samen met de meer dan 1000 enthousiaste leden uit Sneek, maar ook leden met de roots in Sneek uit heel Nederland en de hele wereld. We zijn er trots op. Het jubileum wordt gevierd op 1 september van 11.00 uur tot 16.00 uur in de Waag, onder de Openbare Bibliotheek aan de Wijde Noorderhorne in Sneek. Wie binnenkomt via de bibliotheek vindt er een tentoonstelling van foto's van lagere scholen van 1940 tot 1980. Verder zijn er verhalen van oud-leerlingen van de openbare, katholieke en protestante scholen. Ook de schipperschool wordt niet vergeten. Ook historische beelden van Sneker scholen zijn, met dank aan het Fries Film Circuit, te zien


Entree De Waag tijdelijk via Kerkgracht 12a

Vanaf 2 juli tot en met 11 augustus is de bibliotheek Sneek in verband met herinrichting gesloten. De Waag is dan alleen bereikbaar via Kerkgracht 12a. Door de deur direct de trap links af naar beneden.


De VHS en de digitale privacy

Naar aanleiding van het op 25 mei 2018 van kracht worden van de privacyregeling, meldt het VHS-bestuur het volgende. Op de site van de vereniging worden geen persoonlijke gegevens van leden gepubliceerd met uitzondering van de bestuursleden, waarvan alleen het verenigings-emailadres wordt vermeld. De vereniging stuurt haar leden geen nieuwsbrieven. De bestuursleden zijn geautoriseerd om de gegevens van de administratie in te zien. De ledenadministratie en de penningmeester zijn gerechtigd gegevens in te voeren en indien noodzakelijk te wijzigen.

De Waag

De Vereniging
Historisch Sneek
zetelt in De Waag,
de kelder van de Openbare Bibliotheek,
Wijde Noorderhorne, Sneek.


Openingstijden Waag:

Tijdens de Sneekweek (4 tot en met 10 augustus) is De Waag gesloten.


info@vhsneek.nlblad

Het Verenigingsblad