logo de waag


Agenda

  29 januari 2019
  Excursie vrijwilligers

  12 maart 2019
  Jaarvergadering en lezing

  24 september 2019
  Thema-avond

  1 oktober 2019(ov)
  Ledenexcursie

  19 november 2019
  Thema-avond

  Bestuursvergaderingen worden op de eerste maandag van de maand gehouden in De Waag en beginnen om 9.30 uur; thema-avonden en de jaar-vergadering zijn in De Spil (tenzij anders vermeld) en vangen aan om 20.00 uur.
De VHS en de digitale privacy

Naar aanleiding van het van kracht worden van de privacyregeling, meldt het VHS-bestuur dat op de site van de vereniging worden geen privégegevens van leden gepubliceerd met uitzondering van de bestuursleden, waarvan alleen het verenigings-emailadres wordt vermeld. De vereniging stuurt haar leden zonder toestemming geen nieuwsbrieven. De bestuursleden mogen de gegevens van de administratie in zien. De ledenadministratie en de penningmeester mogen gegevens invoeren en indien noodzakelijk wijzigen en verwijderen.


Openingstijden rond Kerst en Oud en Nieuw

De Waag, de verenigingsruimte van de VHS onder de bibliotheek in Sneek, is tussen Kerstmis en de jaarwisseling gewoon open. Maar... de bezoekers moeten wel rekening houden met de openingstijden van de bieb. Als deze gesloten is, kan men namelijk niet via de trap naar het sousterrain. Vandaar.

Visserij en vishandel in en rond Sneek

molensMeer dan 150 belangstellenden woonden dinsdag 20 november de laatste thema-avond van de Vereniging Historisch Sneek in 2018 bij. In de Spil aan de Molenkrite in Sneek bracht Jappie Zoethout de bedrijfstak terug in de herinnering. Hij beperkte zich niet alleen tot de vissers die actief waren op de meren en poelen rond Sneek. Ook de “stadsvissers” kwamen voorbij. Piet Zwart vertelde als gastspreker over de vissersfamilie Muurling, die vele jaren op en aan het water woonden tussen Sneek en Oppenhuizen. Zijstapjes werden gemaakt naar de gerenommeerde Sneker viswinkels van vroeger jaren, zoals bijvoorbeeld Abbink, De Haan en De Rapper, maar ook de viskar van Poiesz. Nazaten van deze families woonden de lezing bij. (Foto Archief De Waag)


Molens in en rond Sneek

molensVroeger stonden ze in grote getale in en rond de stad. Het silhouet van de stad werd niet alleen door kerktorens bepaald, maar ook door de wieken van de meel- en houtzaagmolens. Cees Veenstra verzamelde vele historische gegevens en deelde die in woord en beeld op dinsdag 25 september met de leden van de Vereniging Historisch Sneek in de Spil. Meer dan 120 bezoekers woonden de lezing bij. In november zal Jappie Zoethout vertellen over de visserij. (Foto Beeldbank gemeente)


Drukbezochte Open Dag 20 Jaar VHS

open dagDe open dag ter gelegenheid van 20 Jaar VHS werd zaterdag 1 septem-ber druk bezocht. Bij de opening van de festiviteiten door wethouder Stella van Gent waren zeker 200 belangstellenden aanwezig. jubileumVelen van hen volgden de verhalen van Alice Booij, Cees Veenstra, Geert van de Veer, Gerda Lok, Pier Sijbranda, Tjis-sie Dijkhuis, Boude-wijn de Ree en Atze Osinga. De klassenfoto's werden druk becommentarieerd. Daarnaast werden de activiteiten van de vele vrijwilligers in het verenigings-lokaal "De Waag" bekeken.

De Waag

De Vereniging
Historisch Sneek
zetelt in De Waag,
de kelder van de Openbare Bibliotheek,
Wijde Noorderhorne, Sneek.


Openingstijden:

De Waag is geopend dinsdag t.e.m. donderdag: 13.00-16.00 uur en vrijdag 13.00-15.30 uur.


E-mailadres VH Sneek info@vhsneek.nlblad

Het Verenigingsblad