sneek


Bestuur Vereniging Historisch Sneek e/o


De VH Sneek is bereikbaar via info@vhsneek.nl


Lidmaatschap

De contributie bedraagt € 13,50 per jaar.

Het lidmaatschap maakt het mogelijk gratis of met korting aan bepaalde activiteiten deel te nemen.
Daarnaast ontvangen de leden vier maal per jaar het verenigingsblad "De Waag".

Leden die de Waag per post ontvangen, betalen twee euro contributie meer.

Het aanmeldingsformulier kan hier worden gedownload en worden opgestuurd naar

Het aanmeldingsformulier wordt als word-document op verzoek per mail toegezonden. Stuur dat ingevuld naar het onderaan het formulier vermelde adres.

LedenadministratieAnneke van Klaveren, Zeskanter 32, 8608 ZM Sneek

De Waag

Openingstijden
De Waag:
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: 13.30-16.00 uur


Op zaterdag is er geen vaste openstelling, maar wie van buiten Sneek komt en graag iets wilt nazoeken, kan een mail sturen naar
bezoek waag.
Wij spreken dan met u af wanneer u op zaterdag kunt komen.

Iedereen is van harte welkom om in het archief te komen sneupen.
Buiten de elders op deze pagina genoemde openingstijden is bezoek alleen mogelijk na overleg met de heer
F. Damstra
tel. 06-21450150
(bezoek@vhsneek.nl)