logo de waag


Agenda

  20 november 2018
  Lezing over visserij

  29 januari 2019
  Excursie vrijwilligers

  12 maart 2019
  Jaarvergadering en lezing

  24 september 2019
  Thema-avond

  1 oktober 2019(ov)
  Ledenexcursie

  19 november 2019
  Thema-avond

  Bestuursvergaderingen worden op de eerste maandag van de maand gehouden in De Waag en beginnen om 9.30 uur; thema-avonden en de jaarvergadering zijn in De Spil (tenzij anders vermeld) en vangen aan om 20.00 uur.
De VHS en de digitale privacy

Naar aanleiding van het van kracht worden van de privacyregeling, meldt het VHS-bestuur dat op de site van de vereniging worden geen privégegevens van leden gepubliceerd met uitzondering van de bestuursleden, waarvan alleen het verenigings-emailadres wordt vermeld. De vereniging stuurt haar leden zonder toestemming geen nieuwsbrieven. De bestuursleden mogen de gegevens van de administratie in zien. De ledenadministratie en de penningmeester mogen gegevens invoeren en indien noodzakelijk wijzigen en verwijderen.


Visserij en vishandel in en rond Sneek

molensDe visserij en de vishandel in en rond Sneek, dat thema behandelt Jappie Zoethout dinsdag 20 november tijdens de laatste thema-avond van de Vereniging Historisch Sneek in 2018. In de Spil aan de Molenkrite in Sneek brengt hij vanaf 20.00 uur die bedrijfstak terug in de herinnering. Zoethout beperkt zich niet alleen tot de vissers die actief waren op de meren en poelen rond Sneek. Ook de “stadsvissers” komen voorbij. Dat die er waren bewijst een foto uit 1942 waarop we zien dat met een schepnet vis uit het Grootzand werd gehaald. Zijstapjes worden gemaakt naar de gerenommeerde Sneker viswinkels van vroeger jaren, zoals bijvoorbeeld Abbink en De Haan of de viskar van Poiesz op het Grootzand.
De thema-avond begint 20 november om 20.00 uur en is vrij toegankelijk voor leden en introducees; niet-leden betalen 2,50 euro tenzij men ter plekke lid wordt. (Foto Archief De Waag)


Het verhaal van Sneek

Op 9 november vertelt Jan Arendz in de Oosterkerk het verhaal van Sneek. Dirigent-saxofonist Jan Brens maakte dit muzikale overzicht van de historie van de Waterpoortstad. In vogelvlucht passeren diverse gebeurtenissen de revue.De uitvoering van dit project is begint vrijdag om 20.00 uur in de Sneker Oosterkerk aan de Leeuwarderkade. Jan Arendz is dus de verteller. Sopraan Jannet Rienks verzorgt de soli. Het Fries Blazers Ensemble brengt diverse accenten aan in dit muzikaal verhaal. De organisatie van het geheel berust bij het Súdwestkoor met toetsenist Jan Moens. De Vereniging Historisch Sneek stelde afbeeldingen van diverse locaties beschikbaar. Shantykoor "De Brûskoppen" (Scharnegoutum) komt even "om de hoek" kijken (en spelen) tijdens het stuk."


Molens in en rond Sneek

molensVroeger stonden ze in grote getale in en rond de stad. Het silhouet van de stad werd niet alleen door kerktorens bepaald, maar ook door de wieken van de meel- en houtzaagmolens. Cees Veenstra verzamelde vele historische gegevens en deelde die in woord en beeld op dinsdag 25 september met de leden van de Vereniging Historisch Sneek in de Spil. Meer dan 120 bezoekers woonden de lezing bij. In november zal Jappie Zoethout vertellen over de visserij. (Foto Beeldbank gemeente)


Drukbezochte Open Dag 20 Jaar VHS

open dagDe open dag ter gelegenheid van 20 Jaar VHS werd zaterdag 1 september druk bezocht. Bij de opening van de festiviteiten door wethouder Stella van Gent waren zeker 200 belangstellenden aanwezig. jubileumVelen van hen volgden de verhalen van Alice Booij, Cees Veenstra, Geert van de Veer, Gerda Lok, Pier Sijbranda, Tjissie Dijkhuia, Boudewijn de Ree en Atze Osinga. De klassenfoto's werden druk becommentarieerd. Daarnaast werden de activiteiten van de vele vrijwilligers in het verenigingslokaal "De Waag" bekeken.


Twintig jaar VHS

Op 1 september is het zover. De oprichters van destijds De heren Stallmann, Kalsbeek en De Wit hadden niet voorzien dat de vereniging dit jubileum kan vieren. Samen met de meer dan 1000 enthousiaste leden uit Sneek, maar ook leden met Sneker roots uit heel Nederland en de rest van de wereld. We zijn er trots op. Het jubileum wordt gevierd op 1 september van 11.00 uur tot 16.00 uur in de Waag, onder de Openbare Bibliotheek aan de Wijde Noorderhorne in Sneek.


De VHS en de digitale privacy

Naar aanleiding van het op 25 mei 2018 van kracht worden van de privacyregeling, meldt het VHS-bestuur het volgende. Op de site van de vereniging worden geen persoonlijke gegevens van leden gepubliceerd met uitzondering van de bestuursleden, waarvan alleen het verenigings-emailadres wordt vermeld. De vereniging stuurt haar leden geen nieuwsbrieven. De bestuursleden zijn geautoriseerd om de gegevens van de administratie in te zien. De ledenadministratie en de penningmeester zijn gerechtigd gegevens in te voeren en indien noodzakelijk te wijzigen.

De Waag

De Vereniging
Historisch Sneek
zetelt in De Waag,
de kelder van de Openbare Bibliotheek,
Wijde Noorderhorne, Sneek.


Openingstijden:

De Waag is geopend dinsdag t.e.m. donderdag: 13.00-16.00 uur en vrijdag 13.00-15.30 uur.


E-mailadres VH Sneek info@vhsneek.nlblad

Het Verenigingsblad