logo de waag


Agenda

    3 november 2018
    Informatieochtend voor nieuwe leden (aanvang 10.30 uur)

    20 november 2018
    Lezing over visserij

    Bestuursvergaderingen worden op de eerste maandag van de maand gehouden in De Waag en beginnen om 9.30 uur; thema-avonden en de jaarvergadering zijn in De Spil (tenzij anders vermeld) en vangen aan om 20.00 uur.Molens in en rond Sneek

molensVroeger stonden ze in grote getale in en rond de stad. Het silhouet van de stad werd niet alleen door kerktorens bepaald, maar ook door de wieken van de meel- en houtzaagmolens. Cees Veenstra verzamelde vele historische gegevens en deelde die in woord en beeld op dinsdag 25 september met de leden van de Vereniging Historisch Sneek in de Spil. Meer dan 120 bezoekers woonden de lezing bij. In november zal Jappie Zoethout vertellen over de visserij. (Foto Beeldbank gemeente)


Drukbezochte Open Dag 20 Jaar VHS

molensDe open dag ter gelegenheid van 20 Jaar VHS werd zaterdag 1 september druk bezocht. Bij de opening van de festiviteiten door wethouder Stella van Gent waren zeker 200 belangstellenden aanwezig. molensVelen van hen volgden de verhalen van Alice Booij, Cees Veenstra, Geert van de Veer, Gerda Lok, Pier Sijbranda, Tjissie Dijkhuia, Boudewijn de Ree en Atze Osinga. De klassenfoto's werden druk becommentarieerd. Daarnaast werden de activiteiten van de vele vrijwilligers in het verenigingslokaal "De Waag" bekeken.


Twintig jaar VHS

Op 1 september is het zover. De oprichters van destijds De heren Stallmann, Kalsbeek en De Wit hadden niet voorzien dat de vereniging dit jubileum kan vieren. Samen met de meer dan 1000 enthousiaste leden uit Sneek, maar ook leden met Sneker roots uit heel Nederland en de rest van de wereld. We zijn er trots op. Het jubileum wordt gevierd op 1 september van 11.00 uur tot 16.00 uur in de Waag, onder de Openbare Bibliotheek aan de Wijde Noorderhorne in Sneek.


De VHS en de digitale privacy

Naar aanleiding van het op 25 mei 2018 van kracht worden van de privacyregeling, meldt het VHS-bestuur het volgende. Op de site van de vereniging worden geen persoonlijke gegevens van leden gepubliceerd met uitzondering van de bestuursleden, waarvan alleen het verenigings-emailadres wordt vermeld. De vereniging stuurt haar leden geen nieuwsbrieven. De bestuursleden zijn geautoriseerd om de gegevens van de administratie in te zien. De ledenadministratie en de penningmeester zijn gerechtigd gegevens in te voeren en indien noodzakelijk te wijzigen.

De Waag

De Vereniging
Historisch Sneek
zetelt in De Waag,
de kelder van de Openbare Bibliotheek,
Wijde Noorderhorne, Sneek.


Openingstijden:

De Waag is geopend dinsdag t.e.m. donderdag: 13.00-16.00 uur en vrijdag 13.00-15.30 uur.


E-mailadres VH Sneek info@vhsneek.nlblad

Het Verenigingsblad