logo de waag


Agenda

  13 augustus
  Bestuursvergadering

  1 september 2018
  20 Jaar Vereniging Historisch Sneek

  11 september 2018
  Ledenexcursie Delft

  25 september 2018
  Lezing over Molens in en rond Sneek

  3 november 2018
  Informatieochtend voor nieuwe leden

  20 november 2018
  Lezing over visserij

  Bestuursvergaderingen worden gehouden in De Waag; thema-avonden en de jaarvergadering in De Spil (tenzij anders vermeld).Entree De Waag tijdelijk via Kerkgracht 12a


Vanaf 2 juli tot en met 11 augustus is de bibliotheek Sneek in verband met herinrichting gesloten. De Waag is dan alleen bereikbaar via Kerkgracht 12a. Door de deur direct de trap links af naar beneden.


De VHS en de digitale privacy

Naar aanleiding van het op 25 mei 2018 van kracht worden van de privacyregeling, meldt het VHS-bestuur het volgende. Op de site van de vereniging worden geen persoonlijke gegevens van leden gepubliceerd met uitzondering van de bestuursleden, waarvan alleen het verenigings-emailadres wordt vermeld. De vereniging stuurt haar leden geen nieuwsbrieven. De bestuursleden zijn geautoriseerd om de gegevens van de administratie in te zien. De ledenadministratie en de penningmeester zijn gerechtigd gegevens in te voeren en indien noodzakelijk te wijzigen.


Nieuwe bestuursleden voor
Vereniging Historisch Sneek e/o

Bijna honderd leden, een 10% van het ledental, woonde dinsdag 13 maart de jaarvergadering van de Vereniging Historisch Sneek e/o bij. Onder hen ook de wethouder van cultuur van Súdwest-Fryslân, mevrouw Stella van Gent. Onder applaus werden twee nieuwe bestuursleden benoemd: mevrouw Gerbrig Santema tot algemeen bestuurslid en de heer Gerrit van Diggelen (rechts op de foto) volgde Geert Vonk op als penningmeester. penningmeesters
Een belangrijk besluit was dat de contributie dit jaar nog niet zal stijgen, maar de vraag is of in de komende jaren er niet een bescheiden plusje zal moeten worden doorgevoerd. Na de pauze praatte Peter van Egmond de leden bij over de zuidzijde van de Suupmarkt en dat alles aan de hand van oude foto's. Voor het jaarverslag zie elders op deze site.


Veel belangstelling voor Sneker films

filmwinterDe belangstelling voor de historische films tijdens de Sneker Filmwinter, van 18 tot en met 22 januari 2018 in Cine Sneek, was groot. Niet alleen voor de oude opnamen van Sneek, maar ook voor die van Bolsward en de rest van de Zuidwesthoek. Zo wel de vrijdagmiddagvoorstelling als die van zondag was bijna "uitverkocht". Verschillende malen werd de explicateur, de voorzitter van de VHS, Jelmer Kuipers, aangevuld met leuke informatie.


VHS tevreden over "opbrengst" frUITmarkt

fruitmarktDe frUITmarkt, die zaterdag 9 september gehouden werd rond de Westersingel, heeft de VHS zeven nieuwe leden opgeleverd. Bovendien namen geïnteresseerden folders en inschrijfformulieren mee. Ook vonden boeken uit het archief, waarvan de VHS dubbele exemplaren bezat, een nieuwe eigenaar. De frUItmarkt werd enkele malen geplaagd door een buitje, maar dat deed weinig af aan de belangstelling.

stand fruitmarkt

De Waag

De Vereniging
Historisch Sneek
zetelt in De Waag,
de kelder van de Openbare Bibliotheek,
Wijde Noorderhorne, Sneek.


Openingstijden Waag:

De Waag is geopend op dinsdag, woensdag en donderdag: 13.00-16.00 uur en vrijdag 13.00-15.30 uur.

Tijdens de Sneekweek (4 augustus tot en met 10 augustus is De Waag gesloten.


info@vhsneek.nlblad

Het Verenigingsblad