logo de waag


Agenda

    22 november 2022
    Thema-avond


De VHS en de
digitale privacy

N.a.v. de privacy-regeling meldt het VHS-bestuur dat op de verenigingssite geen privégegevens van leden worden gepubliceerd met uitzondering van de bestuursleden, waarvan alleen het verenigings-emailadres wordt vermeld.De vereniging stuurt de leden ook zonder akkoord geen nieuwsbrieven. De bestuursleden mogen de gegevens van de administratie in zien. Alleen de ledenadministratie en de penningmeester mogen gegevens invoeren, wijzigen en verwijderen.


Rechtsherstel onteigening Sneker Joods vastgoed

30 september om 19.30 uur is er in Cultuurhistorisch centrum De Tiid in Bolsward (ingang Wipstraat) een lezing over onteigening en rechtsherstel van Joods vastgoed in de voormalioge gemeente Sneek. Tijdens de Tweede Wereldoorlog onteigende de Duitse bezetter in Nederland duizenden huizen van Joden. Sneek kende tijdens de oorlogsjaren tientallen Joodse inwoners. Hoe gingen de onteigeningen in zijn werk en welke rol speelde het gemeentebestuur? Zijn de huizen teruggegeven aan de rechtmatige eigenaren? Historica Ruby de Vries uit Bolsward vertelt over de uitkomsten van haar onderzoek, dat zij dit jaar in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft uitgevoerd ter afsluiting van haar masteropleiding Geschiedenis Vandaag aan de Rijksuniversiteit Groningen. Aanmelding bij de Tiid is wel gewenst.


Rabo ClubSupport

Ook dit jaar organiseerde de Rabobank weer een Clubsupport actie. De bank reserveert elk jaar een deel van de winst voor dat doel. Iedereen verdient immers een club, aldus de bank. Verenigingen zijn onmisbaar. Daarom helpt de Rabobank graag met kennis, netwerk en geld om de ambities van de club te realiseren.


Ruim 100.000 oude krantenpagina’s
uit Súdwest-Fryslân online doorzoekbaar

Het Gemeentearchief Súdwest-Fryslân heeft een groot aantal kranten uit de regio over de periode 1846-1961 gedigitaliseerd. Ruim 100.000 pagina’s met artikelen, nieuwsberichten, advertenties, familieberichten en feuilletons uit het Bolswards Nieuwsblad, het Sneeker Nieuwsblad en de Friso zijn te raadplegen en te doorzoeken op www.detiid.nl. Om dit te realiseren is een project afgerond waarvoor geld beschikbaar is gesteld. De wens is om ook de kranten van 1962 tot 1995 te digitaliseren. Naast onder meer het Bolswards Nieuwsblad en Friso (Workum en omgeving) is ook het Sneeker Nieuwsblad gedigitaliseerd. Het Sneeker Nieuwsblad verschijnt sinds 3 september 1946. De uitgave was een gedwongen samensmelting van Drijfhout's Nieuwsblad, Nieuwe Sneeker Courant (algemeen advertentieblad voor Sneek en omstreken) en Sneeker Courant (jaren 20-1941).


De Waag


De VHS zetelt in De Waag, de kelder van de Bibliotheek, Wijde Noorderhorne, Sneek.

Openingstijden

Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: 13.00-15.30 uur.

E-mail VH Sneek info@vhsneek.nl