logo de waag


Agenda 2020

  10 maart 2020
  Jaarvergadering met lezing

  22 september 2020
  Thema-avond

  17 november 2020
  Thema-avond

  Het bestuur komt bijeen op de eerste maandag van de maand in De Waag, aanvang 9.30 uur; thema-avonden en de jaarvergadering zijn in De Spil (tenzij anders vermeld) en vangen aan om 20.00 uur.
De VHS en de digitale privacy

Naar aanleiding van het van kracht worden van de privacy-regeling, meldt het VHS-bestuur dat op de verenigingssite geen privégegevens van leden worden gepubliceerd met uitzondering van de bestuursleden, waarvan alleen het verenigings-emailadres wordt vermeld. De vereniging stuurt de leden zonder akkoord geen nieuwsbrieven. De bestuursleden mogen de gegevens van de administratie in zien. De ledenadministratie en de penningmeester mogen gegevens invoeren en indien noodzakelijk wijzigen en verwijderen.


Jaarvergadering in teken afscheid
voorzitter Jelmer Kuipers

cena-avondDe jaarvergadering 2020 zal in het teken staan van het afscheid van voorzitter Jelmer Kuipers en de benoeming van een nieuwe voorzitter. Kuipers heeft de statutair toegestane twee perioden van vier jaar volgemaakt. Het bestuur draagt Ko Smorenburg voor. Naast de bekende punten van de agenda zoals jaarverslag van het bestuur en het financieel overzicht zal na de pauze Kuipers een lezing verzorgen over een werf en de werven aan de Woudvaart. De vergadering en de lezing zijn zoals vanouds in De Spil aan de Molenkrite. De zaal gaat open om 19.30 uur en de vergadering begint om 20.00 uur.


Waar stond de wieg van C&A?

cena-avondIn 1841 openden Clemens en August Brenninkmeijer hun eerste eigen zaak in Sneek. Maar waar werd die eerste winkel geopend? Over die vraag boog historicus (en wetenschappelijk museumdirecteur) Karl Bosecker uit Mettingen zich op de druk bezochte thema-avond van de VHSneek. Een echt antwoord kwam er niet, maar de Oosterdijk kende in ieder geval verschillende in aanmerking komende panden.

cena-avondDe twee broers, afkomstig uit Mettingen (Westfalen), hadden al een aantal jaren met een groot pak met stoffen door het Friese land gereisd. Trekarbeiders noemde Jan Visser deze lapkepoepen. Hij schilderde hun komst en de aanleiding en maakte de aanwezigen enthousiast voor het museum in Mettingen dat zeker volgend jaar de nodige Sneker bezoekers zal tellen.


Mooie donatie in kader clubsupportactie Rabobank ZuidwestFriesland

rabo-actieEen cheque van bijna 1000 euro mocht penningmeester Gerrit van Diggelen woensdagavond 15 oktober in ontvangst nemen. Het was het bedrag dat uit de bus rolde na het tellen van de uitgebrachte stemmen in het kader van de clubsupportactie Rabobank ZuidwestFriesland. In totaal werd onder ruim 200 deelnemende vereniging een bedrag van 100.000 euro verdeeld. Alleen leden van de bank (de Rabobank is immers een coöperatie) mochten stemmen.

De Waag

De Vereniging
Historisch Sneek
zetelt in De Waag,
de kelder van de Openbare Bibliotheek,
Wijde Noorderhorne, Sneek.


Openingstijden:

De Waag is geopend dinsdag t.e.m. donderdag: 13.00-16.00 uur en vrijdag 13.00-15.30 uur.


E-mail VH Sneek info@vhsneek.nlblad

Het Verenigingsblad