logo de waag


Agenda

  2 september 2023
  Viering 25 jaar Ver. Historisch Sneek

  19 september 2023
  Thema-avond

  21 november 2023
  Thema-avond


De VHS en de
digitale privacy

I.v.m. de privacy meldt het VHS-bestuur dat op de verenigingssite geen privégegevens van leden worden gepubliceerd m.u.v. de bestuursleden, waarvan alleen het verenigings-emailadres wordt vermeld. De vereniging stuurt de leden zo nodig nieuwsbrieven. De bestuursleden mogen de gegevens van de administratie in zien. De ledenadministratie en de penningmeester mogen gegevens invoeren, wijzigen en verwijderen.


Ochtend voor nieuwe leden


Ochtend voor nieuwe leden


Op zaterdag 4 november konden we 12 nieuwe leden welkom heten. Nadat Ko Smorenburg een uiteenzetting had gegeven over de geschiedenis van 25 jaar VHS, kreeg Roelof Heida het woord om te vertellen hoe het er aan toe gaat op de vloer. De aanwezigen gingen daarna rondkijken in het archief. Om twaalf uur was de bijeenkomst afgelopen. We hopen ook deze nieuwe leden vaak te kunnen verwelkomen op onze avonden in de Waag.


KLEURWEDSTRIJD


De Vereniging Historisch Sneek (VHS) viert dit jaar haar 25-jarig bestaan. Om ook de jongere jeugd en
hun ouders te betrekken bij de geschiedenis van Sneek organiseert de vereniging dit najaar een
kleurwedstrijd voor kinderen. Tekenaar Michiel Galama heeft een prachtige prent van het
Waaggebouw en de Marktstraat gemaakt. De Waag was lange tijd het gebouw waar de handel in
boter en kaas plaats vond. Helaas is het gebouw in de laatste oorlogsdagen verloren gegaan en niet
meer hersteld. Om dit historische gebouw toch weer een beetje nieuw leven in te blazen heeft
Michiel Galama voor de VHS een tekening gemaakt waarin de Waag prominent naar voren komt.
Maar die tekening kan nog wel wat kleur gebruiken! Daarom nodigen we alle kinderen van zes tot
twaalf uit om de tekening in te kleuren. De kleurplaten worden beoordeeld door een deskundige jury
en de kinderen die de mooiste tekeningen inleveren, maken kans op leuke prijzen. Hieronder een
weergave van de tekening.
Je kunt de kleurplaat ophalen bij de Bibliotheek en bij de balie van het Fries Scheepvaartmuseum.
Inleveren kan bij dezelfde adressen. Maar je mag de tekening ook hier downloaden. De uiterste
inleverdatum is 1 december.
Kleurplaat
Themaavond Lankhorst


FOTO'S LEDENREIS 26 SEPTEMBER


Hebt u belangstelling om foto's te ontvangen van de ledenreis?
Jan Blaauw heeft een prachtige serie gemaakt en stuurt ze u graag toe:          j.l.blaauw@ziggo.nl


Busreisje
Busreiske nar Liwwadden, 26 september. Ouwerwets gesellige infokuier deur de binnenstad olv oud-Liwwarder Albert Pasma (syn fader was de fername biljatmaker).
Dik dertich Snekers oppe strun. Sear geslaagd!
tekst: Willem Altena
foto: Jan Blaauw


Geslaagde viering 25 jaar Vereniging Historisch Sneek

Viering 25 jaar VHS
De belangstelling was groot tijdens de viering van het 25-jarig bestaan van de Vereniging Historisch Sneek. Niet alle banken, maar wel een groot aantal en alle stoelen in de Martinikerk van Sneek waren bezet (foto). De officiële en minder officiële momenten werden afgewisseld met muziek van Hotze van Bekkum en Hylke Postma. De feestsprekers zagen instemmende knikjes in het publiek. Henk van der Veer wist vele herinneringen op te roepen aan kleine en grote winkeliers uit de Sneker binnenstad en de wijken. Wim Daniëls (foto) zette de "klassenstrijd" van voor de jaren '70 van de vorige eeuw in een nieuw perspectief. Voordat men zich aan het geestrijke vocht (en Sneker oranjekoek) kon gaan laven, werden enkele eerste exemplaren van het jubileumnummer van cluborgaan De Waag aan twee belangrijke clubpommeranten overhandigd. Joop Boom, de spil van een groot aantal activiteiten, mocht die in ontvangst nemen net als (één van de oprichters) erevoorzitter Henk Stallmann (zie foto).

Klik hier voor het TV interview VHS 25 jaarVHS-jaarvergadering benoemt
drie leden van verdienste

De jaarvergadering van de Vereniging Historisch Sneek, die 14 maart 2023 werd gehouden in de Schuttersheuvel, heeft drie leden van verdienste benoemd. Anneke van Klaveren kreeg de onderscheiding vanwege onder andere het jarenlang verzorgen van de ledenadministratie. Dirk Schild stopte 8 jaar geleden als secretaris maar verzorgde daarna nog wel de advertentiewerving voor het cluborgaan De Waag en hij is nog altijd verantwoordelijk voor de rubriek uit de VHS-bibliotheek en de prijsvraag in het blad. Secretaris Henk Doevendans droeg na acht jaar (langer mocht niet volgens de statuten) de pen over aan Gea van Dijk-Kamstra. In die periode was hij een van de stuwende krachten achter de kwaliteitsverbetering van het verenigingsorgaan. De vergadering besloot verder de voorgestelde contributie in te voeren. Wie het jaarverslag over 2022 wil raadplegen, kan klikken op jaarverslag 2022.


Ruim 75.000 namen vroegere inwoners
Súdwest-Fryslân op internet

Vrijwilligers uit heel Nederland hebben de bevolkingsregisters over de periode 1850-1922 van 8 van de vroegere gemeenten van Súdwest-Fryslân toegankelijk gemaakt voor mensen die oop zoek zijn naar hun voorouders. De informatie is op www.allefriezen.nl te raadplegen. Baarderadeel, Hennaarderadeel en Hindeloopen waren al eerder in beeld gebracht. Het project nam 10 maanden in beslag.


-->

De Waag


De VHS zetelt in De Waag, de kelder van de Bibliotheek, Wijde Noorderhorne, Sneek.

Openingstijden

Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: 13.00-15.30 uur.

E-mail VH Sneek info@vhsneek.nl


Adres ledenadministratie VHS,
p/a Wijde Noorderhorne 1,
8601 EA Sneek


Historische films

Dankzij de filmgroep van de VHS kunnen oude filmpjes worden geplaatst. Hiervoor wordt men met linkjes "doorgestuurd" naar onder meer Youtube.