logo de waag


Agenda

  16 maart 2021
  Jaarvergadering VHS plus lezing (onder voorbehoud van coronamaatregelen)

  14 september 2021
  Thema-avond (onder voorbehoud van coronamaatregelen)

  23 november 2021
  Thema-avond (onder voorbehoud van coronamaatregelen)

  Het bestuur vergadert de eerste maandag van de maand in De Waag, aanvang 9.30 uur; thema-avonden en jaarvergadering zijn in De Spil (tenzij anders vermeld) en vangen aan om 20.00 uur.


Waag voorlopig
gesloten

De Waag, de verenigingsruimte onder de bibliotheek van Sneek, is voorlopig voor bezoekers gesloten. Toegang via de bibliotheek is bovendien niet mogelijk door de maatregelen die de bibliotheek genomen heeft.
Mochten zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, dan zal dat via deze site worden gecommuniceerd.


De VHS en de
digitale privacy

N.a.v. de privacy-regeling meldt het VHS-bestuur dat op de verenigingssite geen privégegevens van leden worden gepubliceerd met uitzondering van de bestuursleden, waarvan alleen het verenigings-emailadres wordt vermeld.

Dozen vol teruggebrachte kaartjes

plaatjesDozen vol dubbele plaatjes die de verzamelaars van de illustraties van het Albert Heijn boek hadden ingeleverd, zijn inmiddels door vele vrijwilligers gesorteerd. Leden en niet-leden van dezelfde huishouding of van een vriend(inn)enclub hebben dat karwei geklaard. In de Waag onder de bibliotheek wordt de komende weken hard gewerkt alle aanvragen, binnen gekomen via de bekende doos op de servicebalie van Albert Heijn, te honoreren. Dat dit langer duurt dan verwacht, als gevolg van de anti-coronamaatregelen van het kabinet, zal duidelijk zijn.


Waag dicht tot zeker 9 februari 2021

In lijn met de dinsdag 12 januari door het kabinet verlengde lockdown is besloten dat de verenigingsruimte onder de bibliotheek Sneek tot zeker 9 februari 2021 gesloten blijft. Dit lot treft niet alleen de reguliere bezoekers, maar ook de vrijwilligers die zich bezig houden met het updaten van het archief.


Ruim 450 euro voor uit Rabo ClubSupport 2020

De ClubSupportactie van de Rabobanken levert in 2020 de VHS ruim 450 euro op. Leden van de bank, in het geval van de VHS Sneek/Zuidwest-Friesland, stemden voor onder meer een financieel extraatje voor de vereniging. 1380 Verenigingen in Friesland hebben aan de jaarlijkse actie van de Rabobanken meegedaan. Bijna 19.000 leden van de bank stemden voor het te verdelen bedrag van 580.000 euro.


Burgemeester krijgt eerste exemplaar Historisch Sneek boek van Albert Heijn Stadsfenne

hameroverdrachtBurgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân kreeg 7 oktober het eerste exemplaar van het boek "Historisch Sneek" aangeboden. Dit boek is een initiatief van de directie van Albert Heijn Stadsfenne, onder meer ter gelegenheid van het feit dat deze franchise onderneming uitgeroepen was tot Beste Winkel 2019-2020. Commissaris van de Koning Arno Brok overhandigde het boek aan de burgermoeder. Beide zijn overigens lid van de Vereniging Historisch Sneek, die de inhoudelijk kant van de uitgave op zich had genomen.Het boek bevat meer dan 300 afbeeldingen, die als stickers worden uitgereikt bij de kassa's van AH Stadsfenne. De boeken zijn gratis verkrijgbaar met behulp van een voucher dat de lezers van het Sneeker Nieuwsblad zullen ontvangen.

De Waag

De Vereniging
Historisch Sneek
zetelt in De Waag,
de kelder van de Openbare Bibliotheek,
Wijde Noorderhorne, Sneek.


Openingstijden:

In verband met de coronacrisis voorlopig gesloten.


E-mail VH Sneek info@vhsneek.nlblad

Het Verenigingsblad


Het oudste nummer (lees verder door te klikken op de foto.)

blad

Filmpjes uit
VHS-archief

Dat de Waag vanwege de coronamaatregels gesloten is, wil niet zeggen dat onze vrijwilligers thuis duimen zitten te draaien. Zo is het nu mogelijk om filmpjes uit het archief van de VHS via youtube te bekijken. Klik
Optocht brandweer of Luchtwacht Sneek 1939.