logo de waag


Agenda

    De Waag onder de bibliotheek Sneek is van 5 tot en met 12 augustus 2022 gesloten

    13 september 2022
    Thema-avond

    22 november 2022
    Thema-avond


De VHS en de
digitale privacy

N.a.v. de privacy-regeling meldt het VHS-bestuur dat op de verenigingssite geen privégegevens van leden worden gepubliceerd met uitzondering van de bestuursleden, waarvan alleen het verenigings-emailadres wordt vermeld.De vereniging stuurt de leden ook zonder akkoord geen nieuwsbrieven. De bestuursleden mogen de gegevens van de administratie in zien. Alleen de ledenadministratie en de penningmeester mogen gegevens invoeren, wijzigen en verwijderen.


Opgave ledenreis Doesburg

waagOpgave voor de ledenreis naar Doesburg op 27 september is nog steeds mogelijk. Aan het programma zoals in ons blad De Waag is vermeld, kan nog een museum worden toegevoegd. Het Lalique Museum heeft een expositie over ard noveau en art deco juwelen. Met een museumjaarkaart heeft de bezoeker gratis toegang. Het programma is verder terug te vinden in de Waag 2022 nummer 2, pagina 15. waagIn het artikel staat een verkeerd bankrekeningnummer vermeld. Het juiste is NL15 RABO 0122 4819 76
Overboeken van 69 euro per persoon (is inclusief diner op terugreis) geldt als aanmelding. Deze sluit op 1 augustus.Ruim 100.000 oude krantenpagina’s
uit Súdwest-Fryslân online doorzoekbaar

Het Gemeentearchief Súdwest-Fryslân heeft een groot aantal kranten uit de regio over de periode 1846-1961 gedigitaliseerd. Ruim 100.000 pagina’s met artikelen, nieuwsberichten, advertenties, familieberichten en feuilletons uit het Bolswards Nieuwsblad, het Sneeker Nieuwsblad en de Friso zijn te raadplegen en te doorzoeken op www.detiid.nl. Om dit te realiseren is een project afgerond waarvoor geld beschikbaar is gesteld. De wens is om ook de kranten van 1962 tot 1995 te digitaliseren. Naast onder meer het Bolswards Nieuwsblad en Friso (Workum en omgeving) is ook het Sneeker Nieuwsblad gedigitaliseerd. Het Sneeker Nieuwsblad verschijnt sinds 3 september 1946. De uitgave was een gedwongen samensmelting van Drijfhout's Nieuwsblad, Nieuwe Sneeker Courant (algemeen advertentieblad voor Sneek en omstreken) en Sneeker Courant (jaren 20-1941).


Historische filmpjes op VHS-site

Sinds kort zijn er filmpjes te zien op deze site. Dankzij de inspanningen van de filmgroep van de VHS is dat mogelijk geworden. De beelden staan overigens niet op de eigen "server", maar er wordt doorgelinkt naar onder meer Youtube. Op dit moment kan men in de rechterkolom aanklikbare doorverwijzingen vinden.


De Waag


De Vereniging
Historisch Sneek
zetelt in De Waag,
de kelder van de Openbare Bibliotheek,
Wijde Noorderhorne, Sneek.

Openingstijden

Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: 13.00-15.30 uur.


E-mail VH Sneek info@vhsneek.nlFilmpjes