logo de waag


Agenda

  16 maart 2021
  Jaarvergadering VHS plus lezing (onder voorbehoud van coronamaatregelen)

  14 september 2021
  Thema-avond (onder voorbehoud van coronamaatregelen)

  23 november 2021
  Thema-avond (onder voorbehoud van coronamaatregelen)

  Het bestuur vergadert de eerste maandag van de maand in De Waag, aanvang 9.30 uur; thema-avonden en jaarvergadering zijn in De Spil (tenzij anders vermeld) en vangen aan om 20.00 uur.


Waag voorlopig
gesloten

De Waag, de verenigingsruimte onder de bibliotheek van Sneek, is voorlopig voor bezoekers gesloten. Toegang via de bibliotheek is bovendien niet mogelijk door de maatregelen die de bibliotheek genomen heeft.
Mochten zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, dan zal dat via deze site worden gecommuniceerd.


De VHS en de
digitale privacy

N.a.v. de privacy-regeling meldt het VHS-bestuur dat op de verenigingssite geen privégegevens van leden worden gepubliceerd met uitzondering van de bestuursleden, waarvan alleen het verenigings-emailadres wordt vermeld. De vereniging stuurt de leden ook zonder akkoord geen nieuwsbrieven. De bestuursleden mogen de gegevens van de administratie in zien. Alleen de ledenadministratie en de penningmeester mogen gegevens invoeren, wijzigen en verwijderen.


Ruim 450 euro voor uit Rabo ClubSupport 2020

De ClubSupportactie van de Rabobanken levert in 2020 de VHS ruim 450 euro op. Leden van de bank, in het geval van de VHS Sneek/Zuidwest-Friesland, stemden voor onder meer een financieel extraatje voor de vereniging. 1380 Verenigingen in Friesland hebben aan de jaarlijkse actie van de Rabobanken meegedaan. Bijna 19.000 leden van de bank stemden voor het te verdelen bedrag van 580.000 euro.


Prijsvraag VHS en de bibliotheek

In het kader van de actie Nederland Leest hebben de bibliotheek en de VHS een prijsvraag gemaakt. Nederland Leest heeft dit jaar als thema “Kleine geschiedenis, grote verhalen”.
"Aan de hand van dit thema krijgen lezers de mogelijkheid om in hun eigen geschiedenis te duiken met behulp van de bibliotheek: de geschiedenis van hun eigen familie of van de stad of streek waarin ze wonen.”
prijsvraag Dirk Schild bouwde in het kader van de rubriek 'Waar is dit?" voor het VHS-ledenblad de Waag een verzameling foto's op. Een aantal is nu te zien in een filmpje, dat via de volgende link te vinden is.
Prijsvraag Nederland Leest
Op die internetpagina is ook een link voor het invullen van de antwoorden. Onder de juiste inzendingen wordt het boek Eens ging de zee hier tekeer van Eva Vriend verloot. Inzenden kan t/m vrijdag 27 november.


Geen voucher nodig voor boek Historisch Sneek
bij Albert Heijn Stadsfenne

Het is niet nodig om een voucher in te leveren bij de klantenbalie van de Albert Heijn Stadsfenne in Sneek. Dat heeft directeur Grakist van de supermarkt besloten naar aanleiding van diverse klachten. Zo zouden inwoners van Sneek geen Sneeker Nieuwsblad hebben ontvangen. Bovendien kregen velen de krant wel, maar niet de bijbehoren AH-brief met voucher. grakistOorzaak onder meer de ja/nee-sticker, waarmee de betreffende bewoner aangeeft geen ongeadresseerd drukwerk te willen ontvangen. De procedure is nu dat van iemand die het boek afhaalt postcode en huisnummer worden genoteerd. Voor alle duidelijkheid boek en plaatjes worden alleen door de Albert Heijn Stadsfenne verstrekt en niet door de Albert Heijn aan de Dr. Boumaweg.


Burgemeester krijgt eerste exemplaar Historisch Sneek boek van Albert Heijn Stadsfenne

hameroverdrachtBurgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân kreeg 7 oktober het eerste exemplaar van het boek "Historisch Sneek" aangeboden. Dit boek is een initiatief van de directie van Albert Heijn Stadsfenne, onder meer ter gelegenheid van het feit dat deze franchise onderneming uitgeroepen was tot Beste Winkel 2019-2020. Commissaris van de Koning Arno Brok overhandigde het boek aan de burgermoeder. Beide zijn overigens lid van de Vereniging Historisch Sneek, die de inhoudelijk kant van de uitgave op zich had genomen.Het boek bevat meer dan 300 afbeeldingen, die als stickers worden uitgereikt bij de kassa's van AH Stadsfenne. De boeken zijn gratis verkrijgbaar met behulp van een voucher dat de lezers van het Sneeker Nieuwsblad zullen ontvangen.


De Waag

De Vereniging
Historisch Sneek
zetelt in De Waag,
de kelder van de Openbare Bibliotheek,
Wijde Noorderhorne, Sneek.


Openingstijden:

In verband met de coronacrisis voorlopig gesloten.


E-mail VH Sneek info@vhsneek.nlblad

Het Verenigingsblad


Het oudste nummer (lees verder door te klikken op de foto.)

blad

Filmpjes uit
VHS-archief

Dat de Waag vanwege de coronamaatregels gesloten is, wil niet zeggen dat onze vrijwilligers thuis duimen zitten te draaien. Zo is het nu mogelijk om filmpjes uit het archief van de VHS via youtube te bekijken. Klik
Optocht brandweer of Luchtwacht Sneek 1939.