logo de waag


Agenda

  26 maart 2024

  Algemene ledenvergadering

  10 september

  Thema-avond

  24 september

  Ledenreis

  12 november

  Thema-avond


De VHS en de
digitale privacy

I.v.m. de privacy meldt het VHS-bestuur dat op de verenigingssite geen privégegevens van leden worden gepubliceerd m.u.v. de bestuursleden, waarvan alleen het verenigings-emailadres wordt vermeld. De vereniging stuurt de leden zo nodig nieuwsbrieven. De bestuursleden mogen de gegevens van de administratie in zien. De ledenadministratie en de penningmeester mogen gegevens invoeren, wijzigen en verwijderen.

Agenda ledenvergadering 2024
Notulen ledenvergadering 2023
Jaarverslag 2023

PrijswinnaarsPrijsuitreiking kleurwedstrijd


Op vrijdagmiddag 15 december was de gemiddelde leeftijd in De Waag plotseling opvallend verlaagd. Die middag werden de prijzen uitgereikt aan de winnaars van de kleurwedstrijd die de VHS had georganiseerd in het kader van het 25-jarig jubileum. De winnaars, hun ouders en broertjes en zusjes werden welkom geheten door bestuurslid Alie Schulte die hen uitlegde wat er op de kleurplaat, gemaakt door Michiel Galema, was te zien. Op de foto poseren de winnaars met hun kleurplaat en de gewonnen prijs.


Ochtend voor nieuwe leden


Ochtend voor nieuwe leden


Op zaterdag 4 november konden we 12 nieuwe leden welkom heten. Nadat Ko Smorenburg een uiteenzetting had gegeven over de geschiedenis van 25 jaar VHS, kreeg Roelof Heida het woord om te vertellen hoe het er aan toe gaat op de vloer. De aanwezigen gingen daarna rondkijken in het archief. Om twaalf uur was de bijeenkomst afgelopen. We hopen ook deze nieuwe leden vaak te kunnen verwelkomen op onze avonden in de Waag.FOTO'S LEDENREIS 26 SEPTEMBER


Hebt u belangstelling om foto's te ontvangen van de ledenreis?
Jan Blaauw heeft een prachtige serie gemaakt en stuurt ze u graag toe:          j.l.blaauw@ziggo.nl


Busreisje
Busreiske nar Liwwadden, 26 september. Ouwerwets gesellige infokuier deur de binnenstad olv oud-Liwwarder Albert Pasma (syn fader was de fername biljatmaker).
Dik dertich Snekers oppe strun. Sear geslaagd!
tekst: Willem Altena
foto: Jan Blaauw


Geslaagde viering 25 jaar Vereniging Historisch Sneek

Viering 25 jaar VHS
De belangstelling was groot tijdens de viering van het 25-jarig bestaan van de Vereniging Historisch Sneek. Niet alle banken, maar wel een groot aantal en alle stoelen in de Martinikerk van Sneek waren bezet (foto). De officiële en minder officiële momenten werden afgewisseld met muziek van Hotze van Bekkum en Hylke Postma. De feestsprekers zagen instemmende knikjes in het publiek. Henk van der Veer wist vele herinneringen op te roepen aan kleine en grote winkeliers uit de Sneker binnenstad en de wijken. Wim Daniëls (foto) zette de "klassenstrijd" van voor de jaren '70 van de vorige eeuw in een nieuw perspectief. Voordat men zich aan het geestrijke vocht (en Sneker oranjekoek) kon gaan laven, werden enkele eerste exemplaren van het jubileumnummer van cluborgaan De Waag aan twee belangrijke clubpommeranten overhandigd. Joop Boom, de spil van een groot aantal activiteiten, mocht die in ontvangst nemen net als (één van de oprichters) erevoorzitter Henk Stallmann (zie foto).

Klik hier voor het TV interview VHS 25 jaarVHS-jaarvergadering benoemt
drie leden van verdienste

De jaarvergadering van de Vereniging Historisch Sneek, die 14 maart 2023 werd gehouden in de Schuttersheuvel, heeft drie leden van verdienste benoemd. Anneke van Klaveren kreeg de onderscheiding vanwege onder andere het jarenlang verzorgen van de ledenadministratie. Dirk Schild stopte 8 jaar geleden als secretaris maar verzorgde daarna nog wel de advertentiewerving voor het cluborgaan De Waag en hij is nog altijd verantwoordelijk voor de rubriek uit de VHS-bibliotheek en de prijsvraag in het blad. Secretaris Henk Doevendans droeg na acht jaar (langer mocht niet volgens de statuten) de pen over aan Gea van Dijk-Kamstra. In die periode was hij een van de stuwende krachten achter de kwaliteitsverbetering van het verenigingsorgaan. De vergadering besloot verder de voorgestelde contributie in te voeren. Wie het jaarverslag over 2022 wil raadplegen, kan klikken op jaarverslag 2022.


Ruim 75.000 namen vroegere inwoners
Súdwest-Fryslân op internet

Vrijwilligers uit heel Nederland hebben de bevolkingsregisters over de periode 1850-1922 van 8 van de vroegere gemeenten van Súdwest-Fryslân toegankelijk gemaakt voor mensen die oop zoek zijn naar hun voorouders. De informatie is op www.allefriezen.nl te raadplegen. Baarderadeel, Hennaarderadeel en Hindeloopen waren al eerder in beeld gebracht. Het project nam 10 maanden in beslag.


-->

De Waag


De VHS zetelt in De Waag, de kelder van de Bibliotheek, Wijde Noorderhorne, Sneek.

Openingstijden

Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: 13.00-15.30 uur.

E-mail VH Sneek info@vhsneek.nlHistorische films

Dankzij de filmgroep van de VHS kunnen oude filmpjes worden geplaatst. Hiervoor wordt men met linkjes "doorgestuurd" naar onder meer Youtube.


 

Links

- Beeldbank
- VHSneek op Collectiebank
- Archeologie in Sneek
- Krant van Toen
- Sneek, su het ut weest! Van Peter van Egmond
-- -