logo de waag


Agenda 2020

    22 september 2020
    Thema-avond (afgelast i.v.m. coronamaatregelen

    17 november 2020
    Thema-avond (onder voorbehoud)

    Het bestuur komt bijeen op de eerste maandag van de maand in De Waag, aanvang 9.30 uur; thema-avonden en de jaarvergadering zijn in De Spil (tenzij anders vermeld) en vangen aan om 20.00 uur. Gedurende de Coronacrisis kunnen bijeenkomsten niet doorgaan of op een andere plaats.
De VHS en de digitale privacy

Naar aanleiding van het van kracht worden van de privacy-regeling, meldt het VHS-bestuur dat op de verenigingssite geen privégegevens van leden worden gepubliceerd met uitzondering van de bestuursleden, waarvan alleen het verenigings-emailadres wordt vermeld. De vereniging stuurt de leden zonder akkoord geen nieuwsbrieven. De bestuursleden mogen de gegevens van de administratie in zien. De ledenadministratie en de penningmeester mogen gegevens invoeren en indien noodzakelijk wijzigen en verwijderen.


Waag voorlopig gesloten

De Waag, de verenigingsruimte onder de bibliotheek van Sneek, is voorlopig voor bezoekers en vrijwilligers gesloten. Dat is besloten naar aanleiding van de ontwikkelingen rond de uitbraak van het Coronavirus in ons land. De toegang via de bibliotheek naar de Waag is bovendien niet meer mogelijk vanwege de maatregelen die de bibliotheek genomen heeft in verband met de beperkte openingstijden. Mochten zich ontwikkelingen voordoen die het mogelijk maken dat bezoekers en vrijwilligers weer gebruik kunnen maken van de Waag, dan zal dat via deze site worden gecommuniceerd.


Thema-avond en ledenexcursie vervallen

De voor september gepland staande ledenexcursie en thema-avond zullen vervallen. Dat besluit heeft het VHS-bestuur besloten naar aanleiding van de gevolgen van de corona-uitbraak. De onzekerheid is te groot om daarop in te kunnen spelen. Voorlopig blijft 17 november als datum voor een thema-avond in de agenda staan. De ledenexcursie zal nu in september 2021 weer worden georganiseerd.


Ko Smorenburg krijgt voorzittershamer aangereikt.

hameroverdrachtKo Smorenburg is sinds 10 maart jongsteleden de nieuwe voorzitter van de Vereniging Historisch Sneek en omstreken. Tijdens de jaarvergadering droeg Jelmer Kuipers (links) de hamer aan Smorenburg over. Kuipers' termijn van twee keer vier jaar zat erop. Verder werd Wietse van Houten uit IJlst benoemd tot Lid van Verdienste. Van Houten was interim-voorzitter en jarenlang de stimulerende kracht in de redactie van het kwartaalblad De Waag. Hij krijgt de versierselen later uitgereikt. De leden werd meegedeeld dat de jaarlijkse excursie ditmaal Zutphen als doel heeft.


Waar stond de wieg van C&A?

cena-avondIn 1841 openden Clemens en August Brenninkmeijer hun eerste eigen zaak in Sneek. Maar waar werd die eerste winkel geopend? Over die vraag boog historicus (en wetenschappelijk museumdirecteur) Karl Bosecker uit Mettingen zich op de druk bezochte thema-avond van de VHSneek. Een echt antwoord kwam er niet, maar de Oosterd.
De twee broers, afkomstig uit Mettingen (Westfalen), hadden al een aantal jaren met een groot pak met stoffen door het Friese land gereisd. Trekarbeiders noemde Jan Visser deze lapkepoepen. Hij schilderde hun komst en de aanleiding en maakte de aanwezigen enthousiast voor het museum in Mettingen dat zeker volgend jaar de nodige Sneker bezoekers zal tellen.

De Waag

De Vereniging
Historisch Sneek
zetelt in De Waag,
de kelder van de Openbare Bibliotheek,
Wijde Noorderhorne, Sneek.


Openingstijden:

In verband met de coronacrisis voorlopig gesloten.


E-mail VH Sneek info@vhsneek.nlblad

Het Verenigingsblad


Het oudste nummer (lees verder door te klikken op de foto.)

blad