logo de waag


Agenda

  2 september 2023
  Viering 25 jaar Ver. Historisch Sneek

  19 september 2023
  Thema-avond

  21 november 2023
  Thema-avond


De VHS en de
digitale privacy

I.v.m. de privacy meldt het VHS-bestuur dat op de verenigingssite geen privégegevens van leden worden gepubliceerd m.u.v. de bestuursleden, waarvan alleen het verenigings-emailadres wordt vermeld. De vereniging stuurt de leden zo nodig nieuwsbrieven. De bestuursleden mogen de gegevens van de administratie in zien. De ledenadministratie en de penningmeester mogen gegevens invoeren, wijzigen en verwijderen.19 september 2023Excursie 26 september 2023

Bezoek Dekema State en Leeuwarden

 
De nieuwe excursiecommissie Truusje van Wayenburg, Albert Pasma, Gerrit van Diggelen en Alie Schulte  biedt u een mooie excursie aan naar Dekema State en Leeuwarden.
We  bezoeken in Jelsum de in de 14 de eeuw gestichte Dekema State  met een prachtige tuin. We krijgen hier een rondleiding, koffie en een traktatie.
Daarna rijdt de bus ons naar Leeuwarden waar we in de theesalon van het Keramiek Museum koffie en een broodje krijgen.
Vanaf daar kunt u naar het Keramiekmuseum met de Escher-kelder (Museum jaarkaart) en het museum bezoeken met mooie keramische voorwerpen.
Of: een wandeling maken in de Prinsentuin, er is een wandelroute beschikbaar,
Of: even winkelen in het gezelligste straatje van Leeuwarden.
Ook kunt u Tresoar bezoeken:  meestal is er een leuke tentoonstelling, en u kunt in het archief rondneuzen en vragen stellen naar het onderwerp waar uw belangstelling naar uit gaat.
Of u kunt  naar het HCL waar een tentoonstelling is over Leeuwarder café ’s en informatie over Leeuwarden.
Allemaal  leuke mogelijkheden op kleine loopafstand.
Daarna verzamelen we ons voor een boottocht door de Leeuwarder grachten.
We sluiten de dag gezamenlijk af met een verrassing in……

Vertrek 9 uur vanaf  Sportpark Schuttersveld Atletiek baan waar u gunstig kunt parkeren.
Om 18.30 uur ongeveer bent u weer thuis.
U kunt zich opgeven voor 15 september door 39.50 euro over te maken op rekening van de vereniging.
Graag uw naam en het aantal personen opgeven.  
Rekening nummer NL15 RABO 0122 4819 76
Let op: er kunnen maximaal 50 personen mee, dus: VOL=VOL!

We hebben er zin in want het is een reisje dichtbij maar met leuke verrassingen!

Tot 26 september
De excursiecommissie


Geslaagde viering 25 jaar Vereniging Historisch Sneek

Viering 25 jaar VHS
De belangstelling was groot tijdens de viering van het 25-jarig bestaan van de Vereniging Historisch Sneek. Niet alle banken, maar wel een groot aantal en alle stoelen in de Martinikerk van Sneek waren bezet (foto). De officiële en minder officiële momenten werden afgewisseld met muziek van Hotze van Bekkum en Hylke Postma. De feestsprekers zagen instemmende knikjes in het publiek. Henk van der Veer wist vele herinneringen op te roepen aan kleine en grote winkeliers uit de Sneker binnenstad en de wijken. Wim Daniëls (foto) zette de "klassenstrijd" van voor de jaren '70 van de vorige eeuw in een nieuw perspectief. Voordat men zich aan het geestrijke vocht (en Sneker oranjekoek) kon gaan laven, werden enkele eerste exemplaren van het jubileumnummer van cluborgaan De Waag aan twee belangrijke clubpommeranten overhandigd. Joop Boom, de spil van een groot aantal activiteiten, mocht die in ontvangst nemen net als (één van de oprichters) erevoorzitter Henk Stallmann (zie foto).Zomertentoonstelling VHS in de Bibliotheek

De Vereniging Historisch Sneek bestaat dit jaar 25 jaar. In het kader van dit jubileum organiseert de VHS in de maanden juli en augustus een fototentoonstelling in de Bibliotheek
van Sneek aan de Nauwe Noorderhorne. Het thema is, hoe kan het ook anders, “Zomer in Sneek”. Er worden historische foto’s getoond van zomerse gebeurtenissen in Sneek.
Natuurlijk zullen beelden van de Sneekweek niet ontbreken, maar er gebeurde veel meer in Sneek tijdens de zomermaanden. Als u nog eens wat oude beelden wilt terug zien, breng dan tijdens de reguliere openingstijden een bezoekje aan de bibliotheek.


VHS-jaarvergadering benoemt
drie leden van verdienste

De jaarvergadering van de Vereniging Historisch Sneek, die 14 maart 2023 werd gehouden in de Schuttersheuvel, heeft drie leden van verdienste benoemd. Anneke van Klaveren kreeg de onderscheiding vanwege onder andere het jarenlang verzorgen van de ledenadministratie. Dirk Schild stopte 8 jaar geleden als secretaris maar verzorgde daarna nog wel de advertentiewerving voor het cluborgaan De Waag en hij is nog altijd verantwoordelijk voor de rubriek uit de VHS-bibliotheek en de prijsvraag in het blad. Secretaris Henk Doevendans droeg na acht jaar (langer mocht niet volgens de statuten) de pen over aan Gea van Dijk-Kamstra. In die periode was hij een van de stuwende krachten achter de kwaliteitsverbetering van het verenigingsorgaan. De vergadering besloot verder de voorgestelde contributie in te voeren. Wie het jaarverslag over 2022 wil raadplegen, kan klikken op jaarverslag 2022.


Ruim 75.000 namen vroegere inwoners
Súdwest-Fryslân op internet

Vrijwilligers uit heel Nederland hebben de bevolkingsregisters over de periode 1850-1922 van 8 van de vroegere gemeenten van Súdwest-Fryslân toegankelijk gemaakt voor mensen die oop zoek zijn naar hun voorouders. De informatie is op www.allefriezen.nl te raadplegen. Baarderadeel, Hennaarderadeel en Hindeloopen waren al eerder in beeld gebracht. Het project nam 10 maanden in beslag.


-->

De Waag


De VHS zetelt in De Waag, de kelder van de Bibliotheek, Wijde Noorderhorne, Sneek.

Openingstijden

Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: 13.00-15.30 uur.

E-mail VH Sneek info@vhsneek.nl


Adres ledenadministratie VHS,
p/a Wijde Noorderhorne 1,
8601 EA Sneek


Historische films

Dankzij de filmgroep van de VHS kunnen oude filmpjes worden geplaatst. Hiervoor wordt men met linkjes "doorgestuurd" naar onder meer Youtube.