logo de waag


Agenda 2019

  2 november
  Introductieochtend nieuwe leden

  19 november
  Thema-avond over C&A

  10 maart 2020
  Jaarvergadering met lezing

  22 september 2020
  Thema-avond

  17 november 2020
  Thema-avond

  Bestuursvergaderingen worden op de eerste maandag van de maand gehouden in De Waag en beginnen om 9.30 uur; thema-avonden en de jaar-vergadering zijn in De Spil (tenzij anders vermeld) en vangen aan om 20.00 uur.
De VHS en de digitale privacy

Naar aanleiding van het van kracht worden van de privacy-regeling, meldt het VHS-bestuur dat op de site van de vereniging geen privégegevens van leden worden gepubliceerd met uitzondering van de bestuursleden, waarvan alleen het verenigings-emailadres wordt vermeld. De vereniging stuurt de leden zonder akkoord geen nieuwsbrieven. De bestuursleden mogen de gegevens van de administratie in zien. De ledenadministratie en de penningmeester mogen gegevens invoeren en indien noodzakelijk wijzigen en verwijderen.


Mooie donatie in kader clubsupportactie Rabobank ZuidwestFriesland

rabo-actieEen cheque van bijna 1000 euro mocht penningmeester Gerrit van Diggelen woensdagavond 15 oktober in ontvangst nemen. Het was het bedrag dat uit de bus rolde na het tellen van de uitgebrachte stemmen in het kader van de clubsupportactie Rabobank ZuidwestFriesland. In totaal werd onder ruim 200 deelnemende vereniging een bedrag van 100.000 euro verdeeld. Alleen leden van de bank (de Rabobank is immers een coöperatie) mochten stemmen.


De Suupmarkt bij Historisch Sneek

suupmarktVeel Snekers, maar ook oud-Snekers, waren dinsdag 24 september present in wijkcentrum de Spil.
Dit grachtje tussen de Leeuwenburg/Wip en het Kleinzand leek begin vorige eeuw ten onder te gaan aan de dempings- en overkluizingsdrift van de vroede vaderen in de gemeenteraad. Maar gelukkig werd het onheil gekeerd. Wel werd toen het deel van de Singel tussen het Kleinzand en de Hooiblokstraat overkluisd.
Alice Booij en Peter van Egmond hadden vele feiten en feitjes en anekdotes over de Suupmarkt, de bedrijven van toen en nu en de bewoners boven het (grachten)water weten te krijgen.


VHSneek en Uitmarkt Súdwest-Fryslân

rabo-actieDe Vereniging Historisch Sneek stond zaterdag 14 september met een stand aan de Kerkgracht tijdens de opening van het nieuwe culturele seizoen, het UIT Festival in Sneek. Er werden enkele nieuwe leden ingeschreven en verschillende (dubbele) boeken uit het VHS-archief vonden een nieuwe eigenaar.


Interessante thema-avonden in najaar 2019

De leden van de Vereniging Historisch Sneek en omstreken mogen dit jaar nog twee interessante thema-avonden verwachten. Maar niet alleen zij, ook niet-leden zijn (tegen een kleine vergoeding) welkom op 24 september en 19 november in de Spil. In september vertelt Peter van Egmond verder over de Suupmarkt, dat karakteristieke grachtje tussen de Wip en het Kleinzand. In november staat de geschiedenis van het wereldconcern C&A (Brenninkmeijer) centraal. Deze onderneming is immers in Sneek ontstaan. De avonden beginnen om 20.00 uur.

De Waag

De Vereniging
Historisch Sneek
zetelt in De Waag,
de kelder van de Openbare Bibliotheek,
Wijde Noorderhorne, Sneek.


Openingstijden:

De Waag is geopend dinsdag t.e.m. donderdag: 13.00-16.00 uur en vrijdag 13.00-15.30 uur.


E-mailadres VH Sneek info@vhsneek.nlblad

Het Verenigingsblad