sneek

ANBI

Fiscaal nummer : 8162.08.827
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 01085755
Bankrekening : NL15 RABO 0122 4819 76

Contactgegevens

E-mail: info@vhsneek.nl
internet: www.vhsneek.nl

Bestuur

Voorzitter:    Ko Smorenburg

Secretaris:    Gea van Dijk- Kamstra

Penningmeester:    Gerrit van Diggelen

Algemene leden:   Alie Schulte- Hoekstra
   Feike Damstra

   Joop Boom

Ledenadministratie:Gerrit van Diggelen

Doelstelling volgens de statuten

De vereniging heeft als doel het verzamelen, inventariseren en vastleggen van historische gegevens over Sneek en omgeving, het organiseren van activiteiten die betrekking hebben op de historie van Sneek, alsmede het stimuleren van contacten tussen mensen met interesse voor de historie van Sneek, en voorts alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn in de meest brede zin.
Raadpleeg hier de statuten.

Doelstellingen uit jaarplan

Op deze pagina van deze website staan de doelstellingen uit het jaarplan.

Beloningsbeleid

Het bestuur van de Vereniging Historisch Sneek e.o. bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers.

Verslag van uitgeoefende activiteiten

Op de website staan de jaarverslagen van de secretaris.

Financiële verantwoording

Het financiële jaaroverzicht 2019-2022 is hier gepubliceerd.

In de maanden juni, juli en augustus geldt een afwijkende regeling.

De VH Sneek is bereikbaar via info@vhsneek.nl

-->