sneek

ANBI

Fiscaal nummer : 8162.08.827
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 01085755
Bankrekening : NL15 RABO 0122 4819 76

Contactgegevens

e-mail: info@vhsneek.nl en vhsneek@hotmail.com
internet: www.vhsneek.nl

Bestuur

Voorzitter: Jelmer K. Kuipers

Secretaris: Henk Doevendans Kzn

Penningmeester: Gerrit van Diggelen

Algemene leden:
Alie Schulte-Hoekstra
Feike Damstra
Joop Boom
Roy van den Broek
Gerbrig Santema

Ledenadministratie: Anneke van Klaveren

Beleidsplan

Op de website staat het beleidsplan (Klik hier)

Beloningsbeleid

Het bestuur van de Vereniging Historisch Sneek e.o. bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers.

Doelstelling

De vereniging heeft als doel het verzamelen, inventariseren en vastleggen van historische gegevens over Sneek en omgeving, het organiseren van activiteiten die betrekking hebben op de historie van Sneek, alsmede het stimuleren van contacten tussen mensen met interesse voor de historie van Sneek, en voorts alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn in de meest brede zin.

Verslag van uitgeoefende activiteiten

Op de website staan de jaarverslagen van de secretaris.

Financiële verantwoording

Het laatst vastgestelde financiële verslag (2015) wordt hier binnenkort gepubliceerd

De Waag

De Vereniging Historisch Sneek is te bezoeken in
De Waag,
de kelder van de Openbare Bibliotheek,
Wijde Noorderhorne, Sneek.Openingstijden
De Waag:
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: 13.30-16.00 uur


De VH Sneek is bereikbaar via info@vhsneek.nl