sneek


Bestuur Vereniging Historisch Sneek e/o


  Voorzitter: Ko Smorenburg
  Secretaris: Gea van Dijk- Kamstra
  Penningmeester: Gerrit van Diggelen
  Algemene leden: Alie Schulte- Hoekstra
  Feike Damstra
  Joop Boom (Thema avonden)
  De VH Sneek is bereikbaar via info@vhsneek.nl
  en tijdens de openingsuren van De Waag via
  telefoonnummer 0630311849.

Adres secretariaat en ledenadministratie VHS,
p/a Wijde Noorderhorne 1,
8601 EA Sneek

Lidmaatschap

Lid worden is alleen mogelijk door het invullen van het aanmeldingsformulier en daarin akkoord is gegaan met automatische afschrijving.
Het lidmaatschap maakt het mogelijk gratis of met korting aan bepaalde activiteiten deel te nemen. Ook wordt de leden gratis hulp bij het zoeken in het archief geboden. Daarnaast ontvangen de leden vier maal per jaar het verenigingsblad "De Waag".

De basiscontributie bedraagt € 13,50 per jaar. Leden die de Waag per post ontvangen, betalen een toeslag van twee euro op de basiscontributie, namelijk € 15,50 per jaar voor wie niet akkoord gaat met automatisch afschrijving en € 19,50 per jaar voor leden die De Waag per post ontvangen en niet akkoord zijn gegaan met automatische afschrijving. "Postleden" met machtiging betalen € 17,50.
Wie voor 30 september lid wordt, dient statutair de contributie voor het gehele jaar te voldoen. Voor lidmaatschappen die vanaf 1 oktober worden aangegaan, geldt de keuze tussen de volledige jaarcontributie of effectuering van het lidmaatschap per de 1ste januari van het volgende jaar.

Het aanmeldingsformulier wordt als word-document op verzoek per mail toegezonden. Stuur dat ingevuld naar het hieronder vermelde adres. Het aanmeldingsformulier kan echter ook hier worden gedownload en worden opgestuurd naar

ledenadministratie VHS,
p/a Wijde Noorderhorne 1,
8601 EA Sneek

De Waag

Openingstijden
De Waag:
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: 13.00-15.30 uur.


Iedereen is van harte welkom om in het archief te komen sneupen.
Buiten de elders op deze pagina genoemde openingstijden is bezoek alleen mogelijk na overleg.

Wie van buiten Sneek komt en graag iets wilt nazoeken, kan een mail sturen naar
bezoek waag.
Wij spreken dan met u af wanneer u welkom bent.