sneek


Bestuur Vereniging Historisch Sneek e/o


De VH Sneek is bereikbaar via info@vhsneek.nl


Lidmaatschap

Lid worden is alleen mogelijk door het invullen van de het aanmeldingsformulier en daarin akkoord is gegaan met automatische afschrijving.

De basiscontributie bedraagt € 13,50 per jaar.

Het lidmaatschap maakt het mogelijk gratis of met korting aan bepaalde activiteiten deel te nemen.
Daarnaast ontvangen de leden vier maal per jaar het verenigingsblad "De Waag".

Leden die de Waag per post ontvangen, betalen een toeslag van twee euro op de basiscontributie.

Daarnaast zijn er nog twee tarieven, namelijk € 14,50 per jaar voor wie niet akkoord gaat met automatisch afschrijving en € 16,50 per jaar voor leden die De Waag per post ontvangen en niet akkoord zijn gegaan met automatische afschrijving.

Wie voor 30 september lid wordt, dient statutair de contributie voor het gehele jaar te voldoen. Voor lidmaatschappen die vanaf 1 oktober worden aangegaan, geldt de keuze tussen de volledige jaarcontributie of effectuering van het lidmaatschap per de 1ste januari van het volgende jaar.

Het aanmeldingsformulier kan hier worden gedownload en worden opgestuurd naar

Het aanmeldingsformulier wordt als word-document op verzoek per mail toegezonden. Stuur dat ingevuld naar het onderaan het formulier vermelde adres.

LedenadministratieAnneke van Klaveren, Zeskanter 32, 8608 ZM Sneek

De Waag

Openingstijden
De Waag:
dinsdag, woensdag en donderdag: 13.00-16.00 uur en vrijdag: 13.00-15.30 uur.


Op zaterdag is er geen vaste openstelling, maar wie van buiten Sneek komt en graag iets wilt nazoeken, kan een mail sturen naar
bezoek waag.
Wij spreken dan met u af wanneer u op zaterdag kunt komen.

Iedereen is van harte welkom om in het archief te komen sneupen.
Buiten de elders op deze pagina genoemde openingstijden is bezoek alleen mogelijk na overleg via bezoek@vhsneek.nl)