logo de waag


Agenda 2019

  24 september
  Thema-avond over C&A

  1 oktober
  Ledenexcursie naar Utrecht en Elburg

  2 november
  Introductieochtend nieuwe leden

  19 november
  Thema-avond

  Bestuursvergaderingen worden op de eerste maandag van de maand gehouden in De Waag en beginnen om 9.30 uur; thema-avonden en de jaar-vergadering zijn in De Spil (tenzij anders vermeld) en vangen aan om 20.00 uur.
De VHS en de digitale privacy

Naar aanleiding van het van kracht worden van de privacy-regeling, meldt het VHS-bestuur dat op de site van de vereniging geen privégegevens van leden worden gepubliceerd met uitzondering van de bestuursleden, waarvan alleen het verenigings-emailadres wordt vermeld. De vereniging stuurt de leden zonder akkoord geen nieuwsbrieven. De bestuursleden mogen de gegevens van de administratie in zien. De ledenadministratie en de penningmeester mogen gegevens invoeren en indien noodzakelijk wijzigen en verwijderen.


De Suupmarkt bij Historisch Sneek

suupmarktTijdens de thema-avond van de Ver. Historisch Sneek e.o., op dinsdag 24 september in de Spil in de wijk Tinga (aanvang 20.00 uur) staat de Sneker Suupmarkt centraal.
Dit grachtje tussen de Leeuwenburg/Wip en het Kleinzand leek begin vorige eeuw ten onder te gaan aan de dempings- en overkluizingsdrift van de vroede vaderen in de gemeenteraad. Maar gelukkig werd het onheil gekeerd. Wel werd toen het deel van de Singel tussen het Kleinzand en de Hooiblokstraat overkluisd. Ongetwijfeld hebben Peter van Egmond en Alice Booij weer vele feiten en feitjes en anekdotes over de Suupmarkt, de bedrijven en de bewoners boven het (grachten)water weten te krijgen. (De foto, afkomstig uit de beeldbank Súdwest-Fryslân, is gemaakt in 1932.)


VHSneek en Uitmarkt Súdwest-Fryslân

rabo-actieDe Vereniging Historisch Sneek doet zaterdag 14 september mee aan de opening van het nieuwe culturele seizoen, het UIT Festival in Sneek. Van 13.00 tot 17.00 uur zijn wij te vinden aan de Kerkgracht bij de achteringang van de bibliotheek. We informeren de bezoekers over onze activiteiten, het lidmaatschap en de thema-avonden en verder zijn er boeken uit onze bibliotheek te koop (uiteraard waar we meerdere exemplaren van hebben).
De Uitmarkt presenteert de culturele aanbieders uit de regio, middels zo'n veertig kramen. Verder zijn er verspreid over de binnenstad van Sneek muziek en straatartiesten te horen en te zien. (Foto Jan Douwe Gorter)


VHSneek doet mee aan de clubsupportactie van de Rabobank ZuidwestFriesland

rabo-actieLeden van de Vereniging Historisch Sneek die ook lid zijn van de RABO-bank SWF kunnen vijf euro uit de sponsorpot van die instelling uitgeven aan onze vereniging. Dat kan van 27 september tot en met 11 oktober 2019. In principe mogen alleen leden van de bank (de Rabobank is immers een coöperatie) aan de actie meedoen. Maar... wie geen lid is, kan dat worden.
Voor het doneren van de vijf euro (de Rabobank spreekt van stemmen) moet je gebruik maken van een stemformulier. Niet-leden kunnen daarop aangeven dat ze graag lid worden. Het lidmaatschap van de RABO kost niets en kent geen verplichtingen. Leden van de bank kunnen meedenken over bijvoorbeeld het beleid en verdeling van de winst. Bovendien ontvangen de leden vier keer per jaar het ledenmagazine "Dichtbij", lokale en landelijke ledenaanbiedingen en uitnodigingen voor de ledenavonden met vaak interessante sprekers. Meer gegevens zijn te vinden op rabobank.nl/clubsupport.


Interessante thema-avonden in najaar 2019

De leden van de Vereniging Historisch Sneek en omstreken mogen dit jaar nog twee interessante thema-avonden verwachten. Maar niet alleen zij, ook niet-leden zijn (tegen een kleine vergoeding) welkom op 24 september en 19 november in de Spil. In september vertelt Peter van Egmond verder over de Suupmarkt, dat karakteristieke grachtje tussen de Wip en het Kleinzand. In november staat de geschiedenis van het wereldconcern C&A (Brenninkmeijer) centraal. Deze onderneming is immers in Sneek ontstaan. De avonden beginnen om 20.00 uur.

De Waag

De Vereniging
Historisch Sneek
zetelt in De Waag,
de kelder van de Openbare Bibliotheek,
Wijde Noorderhorne, Sneek.


Openingstijden:

De Waag is geopend dinsdag t.e.m. donderdag: 13.00-16.00 uur en vrijdag 13.00-15.30 uur.


E-mailadres VH Sneek info@vhsneek.nlblad

Het Verenigingsblad