logo de waag


Agenda

  14 maart 2023
  Ledenvergadering en lezing

  19 september 2023
  Thema-avond

  21 november 2023
  Thema-avond


De VHS en de
digitale privacy

I.v.m. de privacy meldt het VHS-bestuur dat op de verenigingssite geen privégegevens van leden worden gepubliceerd m.u.v. de bestuursleden, waarvan alleen het verenigings-emailadres wordt vermeld. De vereniging stuurt de leden zo nodig nieuwsbrieven. De bestuursleden mogen de gegevens van de administratie in zien. De ledenadministratie en de penningmeester mogen gegevens invoeren, wijzigen en verwijderen.


Ruim 75.000 namen vroegere inwoners
Súdwest-Fryslân op internet

Vrijwilligers uit heel Nederland hebben de bevolkingsregisters over de periode 1850-1922 van 8 van de vroegere gemeenten van Súdwest-Fryslân toegankelijk gemaakt voor mensen die oop zoek zijn naar hun voorouders. De informatie is op www.allefriezen.nl te raadplegen. Baarderadeel, Hennaarderadeel en Hindeloopen waren al eerder in beeld gebracht. Het project nam 10 maanden in beslag.


Gevelstenen onderwerp thema-avond VHS

visser De thema-avond die de Vereniging Historisch Sneek dinsdag 22 november hield stond niet alleen in het teken van gevelstenen, maar ook was er aandacht voor spreuken en uithangborden. Jan Visser beperkte zich niet tot Sneek, maar ging het land door en haalde zelfs beelden uit Duitsland en Polen op het scherm. De aanwezingen zullen nu zeker gaan letten op wat boven het hoofd te vinden is, maar, zo waarschuwde Visser, let op de grond, want voor je het weet struikel je.VHS-vrijwilligers bezoeken Martinikerk

kerkVoor het eerst in twee jaar kon de VHS weer een bijeenkomst voor de vele vrijwilligers organiseren. Maandag 24 oktober kwamen zij eerst bij elkaar in de clubruimte onder de Sneker bibliotheek voor informatie over het wel en wee van de vereniging en de plannen voor de toekomst. Vervolgens ging de groep naar de Martinikerk om te zien hoe de restauratie van de kerk er voor staat. (Foto Jan Blaauw)


VHS verdient 800 euro plus in Rabo ClubSupport

Ook dit jaar organiseerde de Rabobank weer een Clubsupport actie. De bank reserveert elk jaar een deel van de winst voor dat doel. Iedereen verdient immers een club, aldus de bank. Na telling van het aantal keren dat de Ver.Historisch Sneek in de formulieren voorkwam, kon de penningmeester ruim 800 euro tegemoet zien. Landelijk deden meer dan 31.000 verenigingen en organisaties aan de actie mee.


De Waag


De VHS zetelt in De Waag, de kelder van de Bibliotheek, Wijde Noorderhorne, Sneek.

Openingstijden

Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: 13.00-15.30 uur.

E-mail VH Sneek info@vhsneek.nl