logo de waag


Agenda

  20 oktober 2021
  Steun de VHS bij Rabo ClubSupport. Hulp bij stemmen van 14.00 tot 16.00 uur in de Waag.

  23 november 2021
  Thema-avond afgelast

  15 maart 2022
  Jaarvergadering VHS plus lezing

  13 september 2022
  Thema-avond

  22 november 2022
  Thema-avond


Waag voorlopig dicht

De Waag, de verenigingsruimte onder de bibliotheek van Sneek, is voorlopig voor bezoekers gesloten. Toegang via de bibliotheek is bovendien niet mogelijk.
Mochten zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, dan zal dat via deze site worden gecommuniceerd.


De VHS en de
digitale privacy

N.a.v. de privacy-regeling meldt het VHS-bestuur dat op de verenigingssite geen privégegevens van leden worden gepubliceerd met uitzondering van de bestuursleden, waarvan alleen het verenigings-emailadres wordt vermeld.

Laatste thema-avond 2021 gaat niet door

Ondanks de verruimingen die het kabinet onlangs heeft doorgevoerd, acht het bestuur van de VHS het niet verantwoord om de laatste thema-avond van dit jaar, op 23 november, door te laten gaan.


Samen op naar Rabo ClubSupport

“Mien overgroatfader het in wyk … fan Sneek woant. Wij kenne nergens fine wer dat was. Wete jumme dat ok?” Zomaar een vraag die de laatste tijd bij de Vereniging Historisch Sneek en omstreken binnenkwam. In de meeste gevallen weten de vrijwilligers het antwoord wel te vinden. In de meters archiefkasten in De Waag onder de Sneker bibliotheek of uit andere bronnen. Inderdaad vrijwilligers, de VHS is namelijk een club zonder beroepskrachten. De contributies dekken de noodzakelijke uitgaven. Soms is een bepaalde investering nodig en dan is het mooi dat er organisaties zoals de Rabobank die voor een extraatje zorgen. Graag en enthousiast meldde de VHS zich daarom weer aan voor Rabo ClubSupport. Alleen leden van de Rabobank, het is immers een coöperatie, kunnen tussen 4 en 25 oktober via internet hun vereniging steunen. Hoe? Via internet. Ingewikkeld? Nee niet echt, maar wie toch graag hulp zoekt, lid is van de VHS (of dat ter plekke wordt), kan op woensdag 20 oktober tussen 14.00 en 16.00 uur in de Waag terecht. Daar zal onder meer penningmeester Gerrit van Diggelen uitleggen hoe het in zijn werk gaat. Maak gebruik van die service! Kies voor de Vereniging Historisch Sneek tijdens Rabo ClubSupport 2021. Uw stem en steun komen goed van pas.


Boeken voor verzorgingscentra Patyna

De aanbieding van een vijftal volgeplakte albums “Historisch Sneek Anno 2020” aan het Sneker Bonifatiushuis was voor de Vereniging Historisch Sneek de afsluiting van de actie. Het eerste album kreeg mevrouw Hijlkje Lemke-Mollema (het oudste VHS-lid in het woonzorgcentrum) uit handen van VHS-voorzitter Ko Smorenburg. De plaatjesactie, een initiatief van de Albert Heijn aan de Middelseelaan, startte begin oktober vorig jaar. 9000 Boeken werden opgehaald. Van de meer dan 2 miljoen plaatjes kwamen uiteindelijk 300.000 ongesorteerd terug aan de AH-servicebalie, samen met meer dan 1500 formulieren waarop de inzenders hun nog ontbrekende plaatjes hadden aangeven. Het aantal VHS-ledental groeide met meer dan 10 procent. Ook de andere verzorgingscentra van Patyna krijgen boeken.


Historische filmpjes op VHS-site

Sinds kort zijn er filmpjes te zien op deze site. Dankzij de inspanningen van de filmgroep van de VHS is dat mogelijk geworden. De beelden staan overigens niet op de eigen "server", maar er wordt doorgelinkt naar onder meer Youtube. Op dit moment kan men in de rechterkolom aanklikbare doorverwijzingen vinden.


De Waag

De Vereniging
Historisch Sneek
zetelt in De Waag,
de kelder van de Openbare Bibliotheek,
Wijde Noorderhorne, Sneek.


Openingstijden:

In verband met de coronaproblemen beperkt open op dinsdag, weonsdag, donderdag en vrijdag: 13.00-15.30 uur.


E-mail VH Sneek info@vhsneek.nlFilmpjes uit
VHS-archief


blad

Het Verenigingsblad