sneek

Jaarverslag 2009

Inleiding

Het jaar 2009 ligt al weer achter ons en is daarmee geschiedenis geworden. VHS leeft van geschiedenis en elke dag komen er weer nieuwe gebeurtenissen bij. Gelukkig zijn veel mensen geïnteresseerd in het verleden, waardoor onze vereniging nog steeds groeit.

Ledenaantal

Begonnen we op 1 januari met een ledenaantal van 825, op 31 december stond de teller op 870. Dat is een groei van 45 leden (bijna 5,5%). 1.

Bestuur

Het bestuur kwam 11 keer voor een bestuursvergadering bij elkaar. Daarnaast vergaderde het bestuur nog een aantal keren om over het Woningdocumentatie Centrum (WDC) en de computerinfrastructuur te praten. Vanaf de ledenvergadering d.d. 10 maart 2009 bestaat het bestuur uit de volgende mensen
Henk Stallmann: voorzitter
Ebel Koppen: secretaris
Jan de Haan: penningmeester
Cees Veenstra
Dirk Schild
Wietse van Houten
Feike Damstra

Archiefmedewerkers en vrijwilligers die bergen werk verzetten

Vele handen maken licht werk. Op dinsdag- woensdag- en vrijdagmiddag zijn velen in De Waag bezig om archieven te ordenen en te digitaliseren. Een groot deel van het jaar zijn ook op de maandagmiddag mensen in De Waag bezig geweest met scannen van foto’s.

Digitalisering

Opslag en bewerking van vele foto`s, onder andere: Dries Kuperus, Johan de Vries en Jelmer Kuipers, Hielke de Bruin, Joop Terpstra, Cees Veenstra.
Op dit moment zijn opgenomen in de Adlib data base

4600 foto’s gedigitaliseerd, bewerkt en met bijbehorende beschrijvingen, 1000 hiervan zijn dia’s: 500 zwart/wit en 500 in kleur.
Er zijn nu klaar: 46 DVD’s waarvan 27 door ons gedigitaliseerde oude films of video’s.
48 CD’s met foto’s, waarvan verschillende CD’s met foto’s al opgenomen zijn in het Adlibsysteem.
9 CD’s met power point presentaties welke vertoond zijn op een van de diverse contactavonden.
16 CD’s met lezingen en / of jaarvergaderingen, radio opnames en muziek fragmenten.

De volgende DVD’s zijn door VHS afgegeven aan het Fries Scheepvaart Museum

Vrijmetselarij in Sneek.
“Sneek let op Uw zaak”,
een wandeling door Sneek met Jelle Bergmans.
Het Antonius Ziekenhuis aan de Dr. Boumaweg “Bouwen aan zorg”. De laatste dagen aan de Dr. Boumaweg.
Bedrijven in Sneek deel 2.
“Het einde van een tijdperk” laatste week van het verwerken van natuurvezel bij Lankhorst Touwfabriek.
Grote brand bij Lankhorst, afdeling Bozo en de kunststof afdeling.
Bedrijven in Sneek deel 3.
Wasserij “Frisia” (later Ozon) aan de Oppenhuizerweg.
Kleiwarenfabriek Dijkstra aan de Oude Oppenhuizerweg.
Hubert Sneek met de Kaasmakerij en Bruggen.
Jachtwerf van der Meulen aan de Woudvaart.
Stork Kwant Scheepstelegrafen aan de Voltastraat.

Nascholing vrijwilligers voor het computergebruik

Bijeenkomsten Seniorenweb: 11x

De V.H.S. keuken voor onder meer de verzorging van koffie en thee

Ans Faber, Saakje Langius, Catrien Mollema en Alie Wiersma.

Thema-avonden

De commissie bestond uit: Wietse van Houten, Froukje Bergsma en Piety de Ruiter.
In de vier thema-avonden werden de volgende onderwerpen behandeld: 10-3 Jaarvergadering en lezing: Uit het verleden van Sneek: Cees Veenstra
21-4 Oorlog en Verzet in Sneek: hr. U. de Jong en mw. V. de Jong en heer C. ten Cate
22-9 Stegen van Sneek: Harm Rozenberg
17-11 Steenklip Jan Kalsbeek
De techniek was in handen van Herman en Coenraad Ouëndag.
Het maken van DVD’s van onder meer de thema-avonden werd gedaan door Herman Ouëndag

Zaterdagtentoonstellingen

Januari en februari: Elfstedentochten (100 jaar)
Maart en April: Watertoren (100 jaar)
Mei en juni: Oorlog en verzet
Juli en augustus: Zwembaden en badinrichting in Sneek
September en oktober: Boerderijen in Sneek en omgeving
November: Oude schoolfoto’s
December: Sneker tradities, oude kinderspelen en zo meer in samenwerking met het HIP

Binnen gekomen archieven

1. Foto`s en archief fam. Henstra
2. Firma Cnossen 500 à 600 foto’s van Sneek
3. Parkflat
4. Archief van Andringa Bouwbedrijf
5. Wijd en Zijd
6. Foto’s gemeente Sneek
7. Archief kappersbond Sneek en kappersbedrijf Riddersma
8. Parkflat Sneek
9. Een schenking van het fotokaarten archief van Makelaardij L.D. Faber aan de Leeuwarderweg. Dit bestaat uit ongeveer 9500 fotokaarten vanaf 1970 van woningen in Sneek en directe omgeving
10. Een fotoserie van 337 foto over het ouderen werk van de Poort
11. En nog archiefstukken van vele particulieren

a) Schenking ontvangen van de familie J. Doevendans uit de nalatenschap van R. Boschma

b) 118 oude rekeningen
c) 52 post reclame kaarten
d) 864 fotokaarten
e) 69 suikerzakjes
f) 2 gas penningen
g) 3 boeken met aantekeningen a)

Schenkingen in geld

b) Diverse particulieren: € 50 en € 200.
Prins Bernard Cultuurfonds Fryslân.
Woningstichting De Wieren.
Stichting OBW.
Stichting Sneek 1818.
Stichting Oud Sneek.

Geschonken Obligaties met een waarde van € 10 per stuk

H.Ouëndag 20
A. Zijlma 15
Mevr. Kracht 20
Kl. de Haan 5
Fam. Hofstra 5
Fam. Stok 5
Mevr. G. Slippens-Poiesz 5

Werkgroep Archeologie

De werkgroep archeologie is maandelijks bij elkaar geweest in De Waag om vondsten te determineren en een thema te bespreken. Voorzitter is Anton Schuurmans. Aantal leden: 22

Tentoonstellingen en presentaties

die door de VHS zijn verzorgd, waaraan een bijdrage is geleverd of waarbij het bestuur present was.
1. Nieuwjaars receptie van de Gemeente
2. IJskoude Passie , tentoonstelling elfstedentocht in de bibliotheek
3. Opening van het Historisch Informatie Punt (HIP) in Wommels
4. Jaarlijks overleg met het Fries Scheepvaart Museum en de Stichting Oud Sneek
5. Vergadering Cultuur overleg van de Gemeente
6. Legging van de Stolpersteine voor huizen van Joodse slachtoffers van WO 2.
7. Rondleiding door Hotel Ozinga in aanbouw
8. Uitreiking Koninklijke onderscheiding aan Hans de Haan
9. Fusieplannen van de Gemeente
10. Open monumentendag
11. Excursie met de programmaraad van het HIP naar de archieven van Amsterdam en Hoorn
12. Filmavond in de Spil
13. Presentatie van de opzet van het populair-wetenschappelijke geschiedenisboek over Sneek
14. Lezing Noorderhoek door Cees Veenstra
15. Aanbieding boekje “Sneek onder je voeten” met archeologietentoonstelling: Ebel Koppen, Gilbert Hofstra en Eelco van Tiel

Wij ontvingen als gasten

Vrouwendag, een groep vrouwen in de Bibliotheek en De Waag
Historisch Heerenveen bij de Waag en het Hip
De Oranje Vereniging Sneek
Diversen particulieren

Wij leenden films uit

Uitgeleende DVD’s: 5
Uitgeleend aan het HIP: 3

Wij verstrekten informatie over

Woning Documentatie Centrum.
Pisbakken in Sneek
De Zwette aan de buurtvereniging
Watertoren
Sneker schietbaan
Gaastrasail
Selfhelp
Normaalschool
Sneker bijnamen
Bevrijding
Schipperschool
Stad Sneek
Velleman
Frittemahoven
Speelgoed Nooitgedacht
Geertsema schilder
Oude bordspellen
Jongens en meisjesstad
St Nikolaas
Gevelstenen
Oranje Archief
Steenklip
Looxmagracht
Inlichtingen en vragen per mail: 48 x

Onze Fotografen maakten de volgende foto`s

Stegen in Sneek Anton Zijlma en Henk Stallmann
Stadsfoto`s Anton Zijlma en Cees Veenstra
Looxmagracht Anton Zijlma
Stolpensteine Cees Veenstra
Joodse Panden Cees Veenstra
Sietsma Antiek Cees Veenstra
Flach Drukkerij Cees Veenstra
Film Zwette Drie Kuperus , Wietse van Houten, Cees Veenstra
Gebruikte foto`s van tentoonstellingen gescand door Anton Zijlma

De Waag, het verenigingsblad

De Waag verscheen vier keer in een oplage van zo’n 900. De redactie bestond uit Johan de Vries en Ruurd Boeijinga.

Het Sneeker Nieuwsblad

De wekelijkse rubriek “Su het ut Weest” van foto’s en tekst voorzien: Joop Terpstra

Persberichten

werden verzorgd door: Ebel Koppen

Veranderingen in de Waag

Met behulp van een aantal handige vrijwilligers, waaronder Bart Mollema en Jan de Wolf zijn er in De Waag een aantal zaken anders ingericht en geordend. Daardoor is er meer ruimte gekomen en zijn onder meer de boeken beter toegankelijk geworden. De tentoonstellingen beginnen voortaan boven in het HIP en lopen door via de tentoonstellingsborden en vitrines naar De Waag.
Inrichting magazijn Jan de Wolf
Opslag grote foto`s Henk Stallmann
Nieuwe tentoonstellingsruimte Jan de Wolf
Traplift realisatie Cees Veenstra
Server plaatsen Cees Veenstra
Computersteunen Cees Veenstra
Wijd & Zijd Klaas de Haan
Winkel inrichting Gr. Zand Feike Damstra en Henk Stallmann
Winkel inrichting Gr.Zand Dirk Schild
Het computer netwerk Bestuur, Dries Kuperus, Herman Ouëndag, Gilbert Hofstra
Inventariseren dvd’s en cd’s Dries Kuperus
Inventariseren van boeken Christien Veenstra
Inventarisatie van boeken Christien Veenstra
Inventarisatie Animo Archief Cor Nauta
Powerpoint presentaties Onder andere: Dries Kuperus, Hielke de Bruin, Wietse v. Houten

De volgende personen hebben diverse werkzaamheden aan de archieven verricht

Bonnie Rienstra en Jan Minks: Honderden school foto`s uitgezocht en opgeslagen.
Cor Nauta: Diverse archieven.
Marten Harder: Diverse archieven en mappen uitgezocht en opgeslagen.
Harrie Ligthart: Honderden foto en mappen geordend en opgeruimd.
Catrien en Bart Mollema: Uitzoeken van vele rekeningen foto`s en dergelijke.
Hessel Bosma: Uitzoeken en plaatsen dorpsarchieven en foto`s rond Sneek.
Eppie Coers Uitzoeken knipsels, foto`s en sportarchieven.
Ebel Koppen: Uitzoeken en inrichting A.S.P.
Gilbert Hofstra: Uitzoeken en inrichting A.S.P.

Stages bij de V.H.S.

Bert Visser: vrijwilliger voor het scannen van foto`s (voorjaar 2009 overleden) David Walinga: examenopdracht ROC: computer netwerk Henk Veldman: maatschappelijke stage Bogerman 3 VWO. Onder meer het scannen van foto`s.

Samenwerking

Ook in 2009 was er weer sprake van een goede samenwerking of uitwisseling van informatie met: de Gemeente Sneek, de Bibliotheek, het Fries Scheepvaartmuseum en de Stichting Oud Sneek
Sneek, februari 2009